Сливен. Новини от източника. Последни новини

Как ЕС се стреми да засили защитата на потребителите

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 193

Европейски парламент

Научете за новите правила на ЕС относно безопасността на продуктите, за да повишите защитата на потребителите и да я адаптирате към нови предизвикателства като зеления преход и цифровата трансформация.

Актуализирани правила за безопасност на продукта

През март 2023 г. членовете на ЕП одобриха ревизирани правила за безопасност на нехранителни потребителски продукти, предназначени да се справят с рисковете за безопасността, свързани с новите технологии и нарастването на онлайн продажбите. Те заменят съществуващата Директива за обща безопасност на продуктите, която датира от 2001 г.

Подобряване на оценките за безопасност

Новите правила имат за цел да гарантират, че всички пуснати на пазара продукти са безопасни за потребителите. Уязвимите потребители, включително деца и хора с увреждания, ще бъдат защитени чрез по-строги изисквания за безопасност за продуктите, предлагани на пазара за тях.

По-ефективни процедури за изтегляне

Тъй като почти една трета от клиентите в ЕС все още използват изтеглени артикули, актуализираният регламент има за цел да подобри процедурата за изтегляне и бързо да премахне опасните продукти от пазара.

Икономически ползи

Стандартизирането на правилата за безопасност на продуктите на ниво ЕС ще бъде от полза за бизнеса и потребителите.

За бизнес процесите ще бъдат опростени, което ще намали разходите, докато потребителите ще се възползват от по-безопасни продукти и по-лесни процедури за изтегляне.

Очаква се законодателството да спести пари на потребителите благодарение на подобрените стандарти за безопасност.

Смята се, че новите разпоредби ще доведат до икономии от около 1 милиард евро за потребителите в ЕС през първата година и приблизително 5,5 милиарда евро през следващото десетилетие.

Улесняване на устойчивото потребление

Целта за неутралност на климата до 2050 г. е приоритет за ЕС и проблемите на потребителите трябва да играят роля - чрез устойчиво потребление и кръгова икономика.

Устойчиво потребление

Следвайки исканията на Европейския парламент, Европейската комисия предложи политика за улесняване на ремонта на домакински уреди през март 2023 г. Депутатите искат да направят ремонтите систематични, икономически ефективни и привлекателни. Парламентът също призова за етикетиране на продължителността на живота на продуктите, както и за мерки за насърчаване на култура на повторна употреба, включително гаранции за употребявани стоки.

През декември 2022 г. парламентарната комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните публикува проектодоклад относно предложение за регламент относно изискванията за екодизайн за устойчиви продукти от Европейската комисия. Депутатите трябва да го гласуват до лятото на 2023 г.

През юни 2022 г. евродепутатите постигнаха споразумение за общо зарядно устройство със Съвета, което ще превърне USB Type-C в общ порт за зарядно устройство за всички мобилни устройства до есента на 2024 г.

През септември 2020 г. Комисията стартира инициативата за устойчиви продукти в рамките на новия план за действие за кръгова икономика. Тя има за цел да направи продуктите подходящи за климатично неутрална, ресурсно ефективна и кръгова икономика, като същевременно намалява отпадъците. Той също така ще обърне внимание на наличието на вредни химикали в продукти като електроника и ИКТ оборудване, текстил и мебели.

Да направим цифровата трансформация безопасна за потребителите

Дигиталната трансформация драматично променя живота ни, включително начина, по който пазаруваме. За да помогне на правилата на ЕС за потребителите да наваксат, през юли 2022 г. Парламентът одобри Закона за цифровите пазари и Закона за цифровите услуги, набор от правила за подобряване на безопасността на потребителите в онлайн платформите в ЕС, включително онлайн пазарите.

Членовете на ЕП също така предложиха правила за защита на потребителите от вредно и незаконно онлайн съдържание, като същевременно защитават свободата на словото и призоваха за нови правила за онлайн рекламата, даващи на потребителите повече контрол.

Като се има предвид въздействието на изкуствения интелект, ЕС подготвя правила за управление на неговите възможности и заплахи. Парламентът създаде специална комисия и подчертава необходимостта от законодателство, ориентирано към човека. Парламентът също така предложи режим на гражданска отговорност за изкуствения интелект, който установява кой е отговорен, когато системите с изкуствен интелект причиняват вреди или щети.

Засилване на прилагането на правата на потребителите

Страните от ЕС са отговорни за налагането на правата на потребителите, но ЕС има координираща и поддържаща роля. Сред въведените правила са директива за по-добро прилагане и модернизиране на законодателството за защита на потребителите и правила за колективна защита.

Обръщане към специфични потребителски нужди

Уязвимите потребители като деца, възрастни хора или хора с увреждания, както и хора с финансови затруднения или потребители с ограничен достъп до интернет се нуждаят от специфични предпазни мерки.

В резултат на масовото нарастване на онлайн пазаруването и лекотата, с която потребителите могат да задлъжнеят, Парламентът постигна съгласие относно нови правила за потребителския кредит, насочени към защита на хората от дългове по кредитни карти, овърдрафти и заеми, неподходящи за тяхното финансово състояние.

Тъй като децата са особено уязвими към вредна реклама, Парламентът одобри по-строги правила за аудиовизуалните медийни услуги за аудиовизуалните медийни услуги.

Гарантиране на безопасността на продуктите, продавани в ЕС

Потребителите често купуват стоки, произведени извън ЕС. Според Комисията покупките от продавачи извън ЕС са се увеличили от 8% през 2014 г. на 21% през 2020 г. и новата потребителска програма подчертава необходимостта от международно сътрудничество за гарантиране на защитата на потребителите. Китай беше най-големият доставчик на стоки за ЕС през 2021 г., така че Парламентът одобри резолюция относно нова стратегия ЕС-Китай през 2021 г. за повишаване на безопасността на продуктите, продавани онлайн.