Сливен. Новини от източника. Последни новини

Електрически и електронни отпадъци в ЕС: факти и данни (инфографика)

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 147

Видове електронни и електрически отпадъци

Отпадъците от електрическо и електронно оборудване стават все повече, а от тях се рециклират по-малко от 40%. Запознайте се с данните чрез инфографиките.

Електронните устройства и електрическото оборудване определят съвременния живот — от перални машини и прахосмукачки до смартфони и компютри, като е трудно да си представим живота без тях. Но отпадъците, които генерират, е превръщат в пречка пред усилията на ЕС за намаляване на екологичния му отпечатък.

Научете как ЕС работи за намаляване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване в прехода си към по-голяма кръгова икономика.

Какво представляват електрическите и електронните отпадъци

Електронните и електрическите отпадъци, или отпадъците от електрическо и електронно оборудване, обхващат различни продукти, които се изхвърлят след употреба.

Големите домакински уреди, като например перални машини и електрически печки, се събират в най-голяма степен, като съставляват повече от половината от всички събрани отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

Следват информационно-технологичното и телекомуникационното оборудване (лаптопи, принтери), потребителско оборудване и фотоволтаични панели (видеокамери, луминесцентни лампи) и малки домакински уреди (прахосмукачки, тостери).

Всички останали категории, като например електрически инструменти и медицински изделия, заедно съставляват едва 7,2% от събраните отпадъци.

Дял на рециклиране

По-малко от 40% от всички отпадъци от електрическо и електронно оборудване в ЕС се рециклират, а останалата част не се събира разделно. Практиките за рециклиране се различават в отделните държави членки — през 2017 г. Хърватия е рециклирала 81,3% от всички електронни и електрически отпадъци, докато в Малта тази стойност е била 20,8%.

Защо рециклирането е важно

Изхвърленото електронно и електрическо оборудване съдържа потенциално вредни материали, които замърсяват околната среда и увеличават рисковете за хората, участващи в рециклирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. За да противодейства на този проблем, ЕС прие законодателство за предотвратяване на употребата на някои химикали, например олово.

Много видове редки минерали, които са необходими в съвременните технологии, идват от държави, които не зачитат правата на човека. За да се избегне неволната подкрепа за въоръжени конфликти и нарушения на правата на човека, членовете на ЕП приеха правила, изискващи европейските вносители на редкоземни минерали да извършват цялостни проверки на своите доставчици.

Какви мерки взема ЕС

През март 2020 г. Европейската комисия представи нов план за действия за кръговата икономика, който определя намаляването на отпадъците от електрическо и електронно оборудване като основен приоритет. В предложението изрично се очертават непосредствени цели като въвеждане на „правото на поправка“ и подобряване на възможностите за повторно използване на продукти, въвеждането на общо зарядно устройство и насърчаване на рециклирането на електроника.

Позицията на Парламента

През февруари 2021 г. Парламентът одобри позицията си по новия план за кръговата икономика, като призова за допълнителни мерки за постигане на екологична устойчивост и въглеродна неутралност до 2050 г. Препоръките включват затягане на изискванията за рециклиране и обвързващи цели за използването на материали и потреблението към 2030 г. Депутатите също така искат да бъде удължен животът на електронните продукти, като се гарантира възможността за поправката им.

Докладчикът на Парламента Ян Хойтема (Обнови Европа, Нидерландия) заяви за плана на Комисията: „За да бъде успешна кръговата икономика, принципите на кръговост трябва да се прилагат на всички етапи от веригата за създаване на стойност“.

Той посочи, че следва да се обърне специално внимание на сектора на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, тъй като рециклирането изостава от производството. „През 2017 г. светът е генерирал 44,7 милиона метрични тона отпадъци от електрическо и електронно оборудване и едва 20% са били рециклирани правилно“.

Хойтема изтъкна също така, че развитието на кръговата икономика може да помогне за икономическото възстановяване. „Насърчаването на нови иновативни бизнес модели на свой ред ще създаде нов икономически растеж и възможности за работни места, които Европа ще трябва да се възстанови“.

Снимки