Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спиране на потока от мръсни пари: Парламентът е готов за преговори

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 142

Европейски парламент

Евродепутатите ще започнат разговори със Съвета на ЕС за реформиране на правилата на ЕС срещу прането на пари, за да помогнат на властите да се справят с незаконния поток на пари и активи.

Европейският парламент одобри мандатите си за преговори за предложения за реформиране на политиките на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БПП/ФТ). Първата среща за започване на преговори с представителите на министрите от ЕС ще се проведе в началото на май.

Проектозаконите предвиждат нови правила за надлежна проверка за предприятията, за да проверяват самоличността на клиентите, какво притежават и кой ги контролира, и да предоставят на хора със законен интерес (например журналисти, организации на гражданското общество и институции за висше образование) достъп до регистрите на действителните собственици , наред с други разпоредби. И накрая, пакетът ще създаде Европейски орган за борба с изпирането на пари (AMLA) с надзорни и разследващи правомощия за последователно прилагане на правилата. Можете да прочетете повече за законодателството тук.

Проектомандатите за преговори бяха обявени при откриването на пленарната сесия на 17 април. Тъй като няма възражения за започване на преговори със Съвета, разговорите за окончателния вид на законодателството вече могат да започнат. Съветът на ЕС определи собствената си преговорна позиция през декември 2022 г.