Сливен. Новини от източника. Последни новини

Убежище и миграция: пленарно заседание за гласуване на ключови предложения за реформа

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 180

Европейски парламент

Парламентът ще реши в четвъртък дали да започне разговори с държавите-членки на ЕС по досиетата относно управлението на убежището и миграцията и относно статута на дългосрочно пребиваващ.

Както е установено в Правилника за дейността на парламента, решенията на комисията по граждански свободи за започване на преговори със Съвета относно окончателната форма на всеки законодателен акт бяха обявени в понеделник, в началото на априлската пленарна сесия. Решенията по няколко от досиетата бяха оспорени от членовете на ЕП, така че пленарното заседание ще проведе гласуване в четвъртък, за да потвърди дали преговорите могат да започнат по следните досиета:

Ситуации на криза и непреодолима сила, докладчик Хуан Фернандо Лопес Агилар (S&D, ES)

Проверка на граждани на трети страни и ECRIS-TCN, докладчик Биргит Сипел (S&D, Германия)

Управление на убежището и миграцията, докладчик Томас Тобе (ЕНП, Швеция)

Граждани на трети страни, които са дългосрочно пребиваващи, докладчик Дамян Бьозелагер (Зелени/ЕСА, Германия)

Фон

През март 2023 г. Комитетът по граждански свободи одобри преговорните си позиции по няколко законодателни доклада, а именно относно новите процедури за проверка, правилата за управление на убежището и миграцията и реакцията при кризи, както и дългосрочно пребиваващите.

Ако решението на комисията да започне преговори по някое от досиетата бъде отхвърлено от пленарното заседание в четвъртък, досието ще бъде добавено към дневния ред на пленарната сесия на 8-11 май, когато ще се проведе дебат и гласуване на измененията.

Ако пленарното заседание потвърди решенията на комисията в четвъртък, евродепутатите могат незабавно да започнат преговори със Съвета по онези досиета, за които държавите-членки вече са постигнали съгласие по собствената си позиция, като например процедурите за проверка.

Парламентът и ротационните председателства на Съвета се ангажираха да работят заедно за приемане на реформата на правилата на ЕС за миграцията и убежището преди изборите за ЕС през 2024 г.

Пресконференция за законната миграция

Днес в 11:00 ч. Хавиер Морено Санчес (S&D, ES), докладчикът за преработката на Директивата за единното разрешително, и Damian Boeselager (Зелени/EFA, Германия), докладчикът за преработката на Директивата за дългосрочно пребиваващи лица, проведоха съвместна пресконференция в Страсбург.