Сливен. Новини от източника. Последни новини

Трудова миграция: легалните пътища за работа в ЕС

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 160

Някои сектори в Европа като земеделието изпитват недостиг на работна сила

Научете какви разрешителни за работа могат да получат граждани на страни извън ЕС и как ЕС работи за утвърждаване на легалните начини за трудова миграция.

Европа преминава през демографски промени – раждаемостта е сравнително ниска и населението застарява. Към 2050 г. се очаква пенсионерите да бъдат около една трета от всички жители на ЕС. Това ще повиши публичните разходи за медицински грижи и социални услуги, а икономиката ще се сблъска с понижена производителност.

Приемането на мигранти по легален път е един от начините за преодоляване на проблемите с недостига на работна сила, повишаване на вноските в осигурителната система и стимулиране на икономическия растеж.

Синята карта за висококвалифицирани работници

Синята карта на ЕС е разрешение, което позволява на хора от други страни да работят и живеят в страна от ЕС (Дания и Ирландия не участват в схемата). За да могат да получат такава карта, гражданите на други държави трябва да разполагат с нужните квалификации и с предложение за работа, което включва заплата над определено ниво.

Към края на 2023 г. влизат в сила изменени правила, според които предложението за работа трябва да бъде за срок от поне шест месеца, а възнаграждението трябва да бъде не по-ниско от средната брутна годишна заплата в съответната страна от ЕС.

Синята карта е със срок до четири години и може да бъде подновявана. Тези, които получат такова разрешение, могат да доведат членове на семейството си в ЕС.

Единно разрешение за пребиваване и работа

Тези, които не отговарят на изискванията за синя карта, могат да кандидатстват за единно разрешение. Документът дава право на работа и пребиваване и се издава за срок от две години.

Директивата за единното разрешение в момента се преразглежда. Предложението е да се съкрати срокът за разглеждане на искания от четири месеца на 90 дни. За хора, които вече разполагат с разрешение, и за такива, които идват от страни със специални споразумения с ЕС, срокът може да бъде намален на 45 дни.

Разрешението няма да бъде свързано повече с конкретен работодател, като това би дало по-голяма свобода на работещите да си намерят друга работа и би намалило риска от експлоатация от работодатели. Хората от други страни биха имали възможност да запазят разрешението за срок от девет месеца, докато са безработни и си търсят работа.

Парламентът прие преговорната си позиция по измененията на директивата през април 2024 г. и е готов за преговори със страните в Съвета.

За кого е единното разрешение

За единно разрешение могат да кандидатстват почти всички работници от страни извън ЕС и техните семейства, студенти, които работят, сезонни работници и бежанци. Хора, които са поискали убежище и чакат тяхното искане да бъде разгледано, обаче не могат да кандидатстват. То също така не важи за самонаети лица.

Дългосрочно пребиваване в ЕС

Правото на дългосрочно пребиваване позволява на чужденци да живеят и работят в ЕС за неограничен период от време. Този статут бе въведен през 2003 г. с цел насърчаване на легалната миграция и интеграция на хора от страни извън ЕС. Тези, които получат такова право, могат да се придвижват свободно и да работят навсякъде в ЕС.

Правилата относно дългосрочното пребиваване също се преразглеждат. Парламентът иска да бъде съкратен изискваният срок за пребиване в ЕС от поне пет години, както предлага Комисията, на три години. Според депутатите бежанците и други групи също трябва да получат възможност да придобият такъв статут.

Новите правила следва да гарантират еднакво третиране с гражданите на ЕС по въпроси като заетост, образование и социални придобивки. Децата на хора с право на дългосрочно пребиваване биха имали право да получат същия статут, независимо къде са родени.

Страните в ЕС могат да изискват известно ниво на владеене на съответния език, преди да предоставят право на дългосрочно пребиваване, но в такъв случай те трябва да предлагат безплатни езикови курсове.

Кой не може да получи право на дългосрочно пребиваване

Статутът за дългосрочно пребиваване не е за чужденци, които:

учат или са на практически стаж;

са подали искане за временна или международна закрила;

пребивават в ЕС само временно, като се грижат за деца или са командировани от други страни за извършване на някаква дейност.

Признаване на квалификациите на имигрантите

Депутатите призовават за европейски правила за признаване на квалификациите на имигранти. Те искат квалификациите и уменията, придобити в която и да е страна от ЕС, да бъдат признати навсякъде, точно както за европейски граждани. Решението за признаване на квалификации, придобити в страни извън блока, ще бъде в ръцете на отделните страни в ЕС.

През 2019 г. около 48% от висококвалифицираните имигранти в ЕС са работили на работни места, които изискват малки или средни умения; за гражданите на ЕС този дял е бил 20%. Най-често висококвалифицираните имигранти са работели като чистачи или домашни помощници; в същото време над 60% от фирмите, занимаващи се с програмиране, и над 40% от строителните фирми заявяват недостиг на работна ръка.