Сливен. Новини от източника. Последни новини

Убежище и миграция: Парламентът потвърждава ключови мандати за реформи

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 167

Европейски парламент

Пленарното заседание в четвъртък се съгласи да започне преговори с държавите-членки на ЕС по няколко досиета относно политиките за миграция и убежище.

Евродепутатите одобриха влизането в междуинституционални преговори по всички досиета, по които гласуваха.

Проверка на граждани на трети страни

Решението за започване на преговори по този нов регламент беше потвърдено с 419 гласа „за“, 126 „против“ и 30 „въздържал се“. За преговорите по централизираната система за информация за присъди (ECRIS-TCN) резултатът беше 431 гласа „за“, 121 „против“ и 25 „въздържал се“.

Тези правила ще се прилагат на границите на ЕС за лица, които по принцип не отговарят на условията за влизане в държава-членка на ЕС. Те включват идентификация, пръстови отпечатъци, проверки за сигурност и предварителна оценка на здравето и уязвимостта. В своите изменения евродепутатите добавиха независим механизъм за наблюдение на основните права, който също ще проверява наблюдението на границите, за да се гарантира, че възможните отблъсквания се докладват и разследват.

Управление на убежището и миграцията

Мандатът за преговори за основния законодателен акт от Пакета за убежище и миграция, относно управлението на убежището и миграцията, беше подкрепен от евродепутатите с 413 гласа „за“, 142 „против“ и 20 „въздържал се“.

Регламентът определя как ЕС и неговите държави членки ще действат съвместно за управление на убежището и миграцията. Той установява подобрени критерии за определяне на отговорността на държавите-членки при обработката на молба за убежище (т.нар. „дъблински“ критерии) и справедливо споделяне на отговорността. Той включва обвързващ механизъм за солидарност за подпомагане на страни, изпитващи миграционен натиск, включително след операции по търсене и спасяване в морето.

Кризисна ситуация

Решението за започване на преговори за регулиране на кризисните ситуации беше потвърдено с 419, гласове "за", 129 "против" и 30 "въздържал се".

Текстът се фокусира върху внезапните масови пристигания на граждани на трети страни, водещи до кризисна ситуация в определена държава-членка, която, въз основа на оценка на Комисията, ще включва задължително преместване и дерогации от процедурите за проверка и убежище.

Директива за дългосрочно пребиваващи

С 391 срещу 140 и 25 въздържали се, евродепутатите одобриха мандат за преговори за предложените промени в настоящата директива за дългосрочно пребиваващи. Те включват ускоряване на издаването на дългосрочни разрешения на ЕС след 3 години законно пребиваване и възможност за интегриране на лица, ползващи се със статут на временна закрила. Дългосрочно пребиваващите в ЕС ще могат да се преместят в друга държава от ЕС без допълнителни ограничения за работа, а техните деца на издръжка автоматично ще получат същия статут.

Следващи стъпки

След даването на зелена светлина на пленарното заседание, членовете на ЕП могат да започнат преговори за окончателната форма на тези законодателни текстове със Съвета по онези досиета, за които държавите-членки вече са постигнали съгласие по собствената си позиция, по-специално процедурите за проверка.

Заден план

Парламентът и ротационните председателства на Съвета се ангажираха да работят заедно за приемане на реформата на правилата на ЕС за миграцията и убежището преди изборите за ЕС през 2024 г.