Сливен. Новини от източника. Последни новини

Крипто-активи: зелена светлина за нови правила за проследяване на трансфери в ЕС

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 162

Европейски парламент

Парламентът одобри първите правила на ЕС за проследяване на прехвърлянето на криптоактиви, предотвратяване на прането на пари, както и общи правила за надзор и защита на клиентите.

В четвъртък евродепутатите одобриха с 529 гласа "за" срещу 29 "против" и 14 "въздържал се", първият законодателен акт на ЕС за проследяване на трансфери на криптоактиви като биткойни и токени за електронни пари. Текстът – който беше временно договорен от преговарящите от Парламента и Съвета през юни 2022 г. – има за цел да гарантира, че крипто трансферите, както е в случая с всяка друга финансова операция, винаги могат да бъдат проследени и подозрителните транзакции блокирани. Така нареченото „правило за пътуване“, което вече се използва в традиционните финанси, в бъдеще ще обхваща прехвърлянето на крипто активи. Информацията за източника на актива и неговия бенефициент ще трябва да „пътува“ с транзакцията и да се съхранява от двете страни на прехвърлянето.

Законът също така ще обхваща транзакции над 1000 евро от така наречените самостоятелно хоствани портфейли (адрес на портфейл за крипто активи на частен потребител), когато те взаимодействат с хоствани портфейли, управлявани от доставчици на услуги за крипто активи. Правилата не се прилагат за трансфери от човек на човек, извършвани без доставчик или между доставчици, действащи от свое име.

Единни пазарни правила на ЕС за крипто-активи

Пленарното заседание също така даде окончателната си зелена светлина с 517 гласа „за“ срещу 38 „против“ и 18 „въздържали се“ за нови общи правила за надзора, защитата на потребителите и предпазните мерки за околната среда на криптоактиви, включително криптовалути (MiCA). Проектозаконът, договорен неофициално със Съвета през юни 2022 г., включва предпазни мерки срещу манипулиране на пазара и финансови престъпления.

MiCA ще покрива криптоактиви, които не са регулирани от съществуващото законодателство за финансовите услуги. Основните разпоредби за тези, които издават и търгуват крипто-активи (включително токени за референтни активи и токени за електронни пари) обхващат прозрачност, разкриване, разрешение и надзор на транзакциите. Потребителите ще бъдат по-добре информирани за рисковете, разходите и таксите, свързани с техните операции. В допълнение, новата правна рамка ще подкрепи целостта на пазара и финансовата стабилност чрез регулиране на публичните предлагания на криптоактиви.

И накрая, договореният текст включва мерки срещу манипулирането на пазара и за предотвратяване на прането на пари, финансирането на тероризма и други престъпни дейности. За да се противодейства на рисковете от пране на пари, Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) трябва да създаде публичен регистър за доставчици на услуги за крипто активи, които не отговарят на изискванията и работят в Европейския съюз без разрешение.

За да намалят високия въглероден отпечатък на криптовалутите, значимите доставчици на услуги ще трябва да разкрият своята консумация на енергия.

Цитати от докладчици

Стефан Бергер (ЕНП, Германия), водещ евродепутат за регламента MiCA, каза: „Това поставя ЕС в челните редици на токен икономиката с 10 000 различни крипто актива. Потребителите ще бъдат защитени срещу измама и измами, а секторът, който беше повреден от срива на FTX, може да си възвърне доверието. Потребителите ще разполагат с цялата информация, от която се нуждаят, и всички основни рискове около криптоактивите ще трябва да бъдат наблюдавани. Гарантирахме, че разкриването на въздействието върху околната среда ще бъде взето предвид от инвеститорите в крипто активи. Този регламент носи конкурентно предимство за ЕС. Европейската индустрия за крипто активи има регулаторна яснота, която не съществува в страни като САЩ.“

Ърнест Уртасун (Зелени/EFA, Испания), съдокладчик на Комисията по икономически и парични въпроси относно прехвърлянето на криптоактиви, каза: „В момента незаконните потоци в криптоактиви се движат бързо по целия свят, с голям шанс никога да не бъдат разкрити . Преработката на TFR ще задължи доставчиците на услуги за крипто активи да откриват и спират престъпни крипто потоци и също така ще гарантира, че всички категории крипто компании са обект на пълния набор от задължения срещу прането на пари. Това ще затвори голяма вратичка в нашата рамка за AML и ще приложи в ЕС най-амбициозното законодателство за правилата за пътуване в света досега, в пълно съответствие с международните стандарти.“

Съдокладчикът на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Асита Канко (ECR, Белгия) каза: „Парламентът и Съветът намериха справедлив компромис, който ще направи по-безопасно хората с добра воля да държат и търгуват с крипто активи. Това обаче ще направи по-трудно злоупотребата с крипто активи за престъпници, терористи и лица, които избягват санкции. Всяка административна тежест върху крипто компаниите и иноваторите ще бъде повече от компенсирана от факта, че обединяваме фрагментирания в момента европейски пазар, който има 27 регулаторни режима.“

Следващи стъпки

Сега текстовете ще трябва да бъдат официално одобрени от Съвета, преди да бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС. Те ще влязат в сила 20 дни по-късно.

С приемането на това законодателство Парламентът отговаря на очакванията на гражданите да установи предпазни мерки и стандарти за използването на блокчейн технологията като пр.

С приемането на това законодателство Парламентът отговаря на очакванията на гражданите да установи предпазни мерки и стандарти за използването на блокчейн технологията, както е посочено в Предложение 35(8) от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.