Сливен. Новини от източника. Последни новини

Седмицата в ЕП: 24 – 30 април 2023 г.

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 месец | 133

Европейският парламент

Заседания на парламентарни комисии, Брюксел

Корпоративна устойчивост. Комисията на ЕП по правни въпроси (JURI) ще приеме позицията си по законодателното предложение за т.нар. комплексна проверка на корпоративната устойчивост. Проектозаконът има за цел да сведе до минимум неблагоприятното въздействие, което дейността на компаниите може да окаже върху хората и планетата, като експлоатация на труда, включително на детския труд, замърсяване на околната среда и загуба на биологично разнообразие. Новите правила ще изискват от фирмите да идентифицират и прекратят или смекчат отрицателното си въздействие върху правата на човека и околната среда (вторник).

На живо: заседание на JURI, вторник, 25 април, 10:00 ч. българско време

Подновяване на търговските облекчения за Украйна. Евродепутатите от комисията по международна търговия (INTA) ще гласуват по законодателно предложение за удължаване на суспендирането на вносните мита на ЕС върху украинския износ. Суспендирането следва да се прилага за срок от една година, считано от датата на изтичане на настоящите мерки - 6 юни 2023 г. (сряда). Комисията на ЕП по земеделие (AGRI) ще проведе дебат със заместник-министъра на аграрната политика и храните на Украйна Маркиан Дмитрасевич, в понеделник.

На живо: заседание на AGRI, понеделник, 24 април, 16:00 ч. българско време

На живо: заседание на INTA, сряда, 26 април, 10:00 ч. българско време

Отбранителна промишленост / Общоевропейско възлагане на обществени поръчки. Комисиите на ЕП по промишленост (ITRE) и външни работи (AFET) ще гласуват позицията си относно създаването на нов инструмент на ЕС за стимулиране на съвместното закупуване на отбранителни продукти от държавите членки. Законодателното предложение има за цел да отговори на нуждите на ЕС в областта на набавянето на отбранителни продукти, особено по отношение на недостатъците, разкрити в рамките на мерките ЕС в отговор на руската агресия. Във вторник от 16:00 ч. българско време ще се проведе пресконференция.

На живо: заседание на ITRE / AFET, вторник, 25 април, 15:30 ч. българско време

На живо: пресконференция ITRE / AFET, вторник, 25 април, 16:00 ч. българско време

Подготвени за цел 55 / Намаляване на емисиите на метан в енергийния сектор. Комисиите на ЕП по околна среда (ENVI) и по промишленост (ITRE) ще приемат своята позиция относно първото по рода си законодателство на ЕС относно намаляването на емисиите на метан в енергийния сектор. Предложеното законодателство ще обхване емисиите на метан от секторите на нефтодобивната и преработвателната промишленост, изкопаемия газ, въглищата, както и от възобновяемия биометан, след като бъде включен в газопреносната мрежа (сряда).

На живо: заседание на ENVI / ITRE, сряда, 26 април, 15:30 ч. българско време

Европейски избори през 2024 г. / Дезинформация. Специалната комисия на ЕП по въпросите на външната намеса (INGE2) ще приеме своята позиция относно предложенията за борба срещу действията на злонамерени чуждестранни участници, по-специално Русия и Китай, които използват тактики за манипулиране на информацията за намеса в демократичните процеси. Очаква се чуждестранната намеса и дезинформацията да продължат с нарастваща интензивност в навечерието на изборите за Европейски парламент през 2024 г. (сряда).</a>

На живо: заседание на INGE2, сряда, 26 април, 10:00 ч. българско време

Сексуален тормоз в ЕС. Комисията на ЕП по правата на жените и равенството между половете (FEMM) ще гласува проекторезолюция с оценка на действията и предложение за мерки от страна на институциите на ЕС и държавите членки за борба със сексуалния тормоз от началото на движението MeToo (вторник).

<a href="https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/committee-on-women-s-rights-and-gender-equality_20230425-0900-COMMITTEE-FEMM">На живо: заседание на FEMM, вторник, 25 април, 10:00 ч. българско време

Стратегия на ЕС за текстилната индустрия. Членовете на комисията на ЕП по околна среда (ENVI) ще гласуват своята позиция за въвеждането на законодателство на ЕС, с което да се гарантира, че дрехите не се произвеждат за сметка на унищожаването на околната среда и човешкия живот. Проектът на текст предвижда мерки, с които да се гарантира, че само текстилни изделия, които отговарят на минималните стандарти за устойчивост, следва да бъдат внасяни в ЕС или произведени в рамките на ЕС (четвъртък).

На живо: заседание на ENVI, четвъртък, 27 април, 10:00 ч. българско време

Програма на председателя на ЕП. Председателят на ЕП Роберта Мецола ще посети Прага в понеделник и вторник, където ще участва в Конференцията на председателите на парламентите на ЕС, като включително ще проведе пресконференция (очаква се потвърждение) и ще участва в сесията на тема „Руската агресия срещу Украйна и реакцията на ЕС в по-широк геополитически контекст“. Във вторник тя ще произнесе ключова реч по време на сесията на тема „Ролята на ЕС в глобалното сътрудничество на демокрациите и предизвикателствата от зависимостта на държавите членки на ЕС от тоталитарните режими“. В сряда председателят на ЕП ще посети Копенхаген, където ще се срещне с министър-председателя на Дания Мете Фредериксен и ще участва с нея в събитието „Европа, какво следва? Справяне с дилемите от климата до войната и миграцията“. Роберта Мецола ще се срещне също така и с датски студенти, с президиума на датския парламент и с членове на парламентарните комисии по въпросите на ЕС, отбраната и външните работи. В четвъртък, в Копенхаген, тя ще се включи в дискусия със студенти.