Сливен. Новини от източника. Последни новини

Синя карта на ЕС: нови правила за привличане на повече висококвалифицирани работници

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 227

ЕС има за цел да привлече висококвалифицирани чуждестранни работници с инициативата Синя карта

Разберете как ЕС се стреми да повиши привлекателността на Европейската синя карта за висококвалифицирани мигранти.

Депутатите приеха реформата на инициативата на ЕС за синя карта, за да улеснят привличането на висококвалифицирани работници извън Европа.

През май 2021 г. преговарящите от Парламента и Съвета се споразумяха за преразглеждане на директивата за синята карта от 2009 г., за да улеснят работодателите в страните от ЕС да наемат хора от другаде. Първоначално предложена от Европейската комисия през 2016 г., това е единствената законодателна промяна на ниво ЕС в областта на законната трудова миграция през последните години.

Ревизираната директива относно условията за влизане и пребиваване гарантира по-гъвкави критерии, включително по-нисък праг за минималната заплата, която кандидатите трябва да получават, за да отговарят на изискванията. Той също така разширява правата на бенефициентите, за да улесни придвижването в рамките на ЕС и по-бързото събиране със семейството.

Тъй като населението в трудоспособна възраст на ЕС ще намалее от 333 милиона през 2016 г. на 292 милиона до 2070 г., ще има значителни последици за неговата работна сила. Парламентът одобри реформата на системата за синя карта за улесняване на наемането на висококвалифицирани работници извън ЕС по време на пленарната сесия през септември.

Актуализацията на системата за синя карта ще позволи на кандидатите да представят валиден трудов договор за най-малко шест месеца вместо сегашните 12. За да стане достъпна за повече хора, прагът на заплатата за синята карта ще бъде намален до между 1 и 1,6 пъти средната брутна годишна заплата.

Притежателите на синя карта ще могат да се преместят по-лесно в друга държава от ЕС една година след като са работили в държавата, в която са се установили за първи път. Семейството им ще може да ги придружи.

В същото време актуализираните правила ще позволят на бежанците и търсещите убежище, които в момента живеят в ЕС, да кандидатстват за синя карта в други страни от ЕС, а не само в тази, в която пребивават в момента, както беше правилото досега.

Чрез понижаване на критериите за прием и укрепване на правата на притежателите на синя карта и техните семейства Парламентът цели да повиши привлекателността на синята карта на ЕС.

Страните от ЕС могат да отхвърлят или да отказват да подновят заявления за синя карта, когато има доказана заплаха за обществената сигурност. Преди да издадат карта, държавите-членки ще могат също да вземат предвид условията на вътрешния си пазар на труда, например високата безработица.

Синята карта дава право на висококвалифицирани работници извън ЕС да живеят и работят във всяка страна от ЕС с изключение на Дания и Ирландия.