Сливен. Новини от източника. Последни новини

Реформиране на избирателната система на Съюза: ЕС и националните парламентаристи обсъждат предложения

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 130

Европейски парламент

В сряда комисията по конституционни въпроси кани националните депутати да направят оценка на предложеното от парламента преразглеждане на правилата за европейските избори.

Срещата ще се съсредоточи върху процеса на преразглеждане, иницииран от Парламента през май 2022 г., и ще започне с встъпителни изявления на председателя на AFCO Салваторе де Мео (ЕНП, Италия) и докладчика на Парламента за преразглеждането на правилата за европейските избори Доменек Руис Девеса (S&D, ES). След това членовете на ЕП и членовете на националните парламенти от целия ЕС ще обменят мнения, започвайки с презентации на Ерик Отосон (заместник-председател на комисията по конституцията на шведския Риксдаг) и Артеми Рало (член на комисията по конституционни въпроси в испанския Сенат и редовен професор по конституционно право). Те също така ще обсъдят становищата, които вече са предоставени от националните парламенти, в очакване на напредък в Съвета.

Кога: сряда, 26 април 2023 г., 15.30 – 18.30 CEST

Къде: Европейски парламент в Брюксел, сграда József Antall зала 4G1, с дистанционно участие.

Можете да проследите срещата на живо тук.

За повече информация можете да изтеглите дневен ред на срещата, вижте пълния списък на участниците или отидете на Среща на междупарламентарната комисия уеб страница.