Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сигурност, бедност, климат: защо хората мигрират

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 149

Европейски парламент

Има много причини, които могат да подтикнат хората да сменят страната си. Сред тях са сигурността, бедността, правата на човека и промените в климата.

В Европейския съюз са живеели 23,7 млн. души от външни страни към 1 януари 2021 г., показват данните на Евростат. Това представлява 5,3% от населението на ЕС.

Какво представлява миграцията

Миграцията е движението на хора от едно място на друго с цел установяване. Тя може да бъде доброволна или принудителна и да се дължи на различни причини – икономически, екологични или социални.

Причини за миграцията

Причините, поради които хората мигрират към Европа, са важни за формулирането на политика спрямо тях. Значение имат както фактори, които карат хората да желаят да напуснат страната си, така и фактори, които правят дадена страна особено привлекателна.

Социално-политически фактори

Преследване на етническа, религиозна, расова, политическа или културна основа са чести мотиви за напускане на родната страна. Друг важен фактор е наличието на военни действия или (на заплахата от) конфликт и преследване от държавата.

Тези, които бягат от въоръжени конфликти, нарушения на правата на човека или преследване, са често бежанци по хуманитарни причини. Много страни имат по-либерален подход към такива мигранти. Обикновено те се насочват към най-близката безопасна страна, която приема хора, търсещи убежище.

В последните години много хора се насочиха към Европа заради конфликти, тероризъм и преследване в родната си страна. От 384 245 души, които получиха международна закрила в ЕС през 2022 г., над една четвърт са дошли от раздираната от гражданска война Сирия, а на второ и трето място са граждани на Афганистан и Венецуела.

Демографски и икономически фактори

Демографските промени могат да накарат хората да потърсят перспективи в други страни. Разрастването или намаляването на населението, неговото застаряване или подмладяване се отразяват върху икономическия растеж и възможностите за намиране на работа както в родните страни на мигрантите, така и в страните, към които те се стремят.

Демографската и икономическата миграция е свързана с лоши трудови стандарти, висока безработица и недобро цялостно състояние на икономиката в дадена страна. Перспективите за по-високо възнаграждение, качествено образование, за по-добри шансове за намиране на работа или по-висок стандарт на живот привличат много хора, особено ако условията в тяхната страна видимо се влошават.

По данни на Международната организация по труда броят на хората, които са мигрирали с цел да бъдат наети на работа, е бил около 169 млн. души в целия свят през 2019 г. и те са представлявали над две трети от всички международни мигранти. Над 67% от тези мигранти работници са се насочили към страни с високи доходи.

Екологични фактори

Околната среда винаги е била миграционен фактор - природни бедствия като наводнения, урагани и земетресения, могат да унищожат недвижимата собственост на хората и да ги принудят да се преместят някъде другаде. Измененията в климата водят до още повече разрушения.

Според Международната организация за миграцията "екологичните мигранти са онези, които по причина на внезапни и прогресивни промени в околната среда, които засягат неблагоприятно условията на живот, са принудени да напуснат обичайните си домове временно или постоянно и които се преместват в рамките на своята страна или в чужбина".

Трудно е да се направи оценка колко са екологичните мигранти по света, тъй като често играят роля и други фактори като ръст на населението, бедност, права на човека и конфликти. Очакванията са до 2050 г. те да бъдат между 25 млн. и 1 млрд. души.

Улесняване на легалните пътища за работа в ЕС

Европейският съюз се стреми да създаде условия за имиграция в ЕС по легални пътища. Това би помогнало за преодоляване на недостига на работна ръка в някои сектори и би стимулирало икономическия растеж.

За работниците имигранти има различни възможности:

Синята карта на ЕС е разрешение, което позволява на хора от други страни да работят и живеят в страна от ЕС. За да могат да получат такава карта, гражданите на други държави трябва да разполагат с нужните квалификации и с предложение за работа, което включва заплата над определено ниво.

Единното разрешение дава право на работа и пребиваване и се издава за срок до две години.

Правото на дългосрочно пребиваване позволява на чужденци да живеят и работят в ЕС за неограничен период от време.

Нов пакт на ЕС за миграцията

Ефективното управление на миграционните потоци и защитата на външните граници са приоритети на ЕС от години. През април 2023 г. Европейският парламент прие позицията си по Новия пакт за миграцията и убежището и ще започне преговори със страните членки с цел финализиране на законодателните текстове до февруари 2024 г.

Новият пакт представлява изменение на Регламента от Дъблин, който определя коя страна отговаря за разглеждането на всяко едно искане за убежище, и цели установяването на по-бързи и ефективни процедури в ЕС.

Един от стълбовете на системата е споделянето на отговорността за търсещите убежище. Страните в ЕС ще могат да дават своя принос по различни начини – от приемането на търсещи убежище от страната членка, в която те са пристигнали, до оказване на помощ при връщането на мигранти.

Новият пакт залага на доброволно сътрудничество и гъвкави форми на подкрепа, които могат да се превърнат в изисквания в кризисни моменти.