Сливен. Новини от източника. Последни новини

Споразумение за географска защита на местни занаятчийски и промишлени продукти

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди 3 седмици | 117

Европейски парламент

Преговарящите от Европейския парламент и Съвета се споразумяха за нова схема за защита на така нареченото „географско указание“ на традиционните занаяти на европейско и международно ниво.

Новото законодателство ще запълни празнината между различните национални системи в ЕС, като защити оригиналното качество и традицията на местно известни стоки като бижута, текстил, дантела, естествени камъни, прибори за хранене, стъкло и порцелан както в ЕС, така и в международен план.

Гъвкавост за държавите-членки и улеснения за най-малките компании и занаятчии

Новите правила предвиждат процедура за регистриране на географски означения (ГУ) първо на национално ниво, последвана от разглеждане на заявлението на производителите от Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO). За да се засили ефективността на националната част от този процес, евродепутатите се увериха, че ще има определени срокове за изпълнение на различните административни стъпки. Преговарящите от Парламента и Съвета също така се съгласиха, че държавите-членки ще могат да решат дали да създадат национален регистрационен орган или да оставят на EUIPO да покрива целия процес на регистрация вместо тях. Държавите без национален орган трябва да назначат едно звено за контакт, което да помага при приложения и технически въпроси, свързани с дадения продукт.

По инициатива на евродепутатите производителите ще могат да подават заявленията си по електронен път. Националните органи ще подпомагат микро-, малките и средните предприятия (ММСП) при подготовката на техните заявления, а регистрационните такси, начислявани на национално ниво, ще вземат предвид тяхното положение.

Контрол от страна на националните органи, включително на електронните пазари

Националните органи ще извършват пазарен контрол и ще гарантират, че продуктите се пускат на пазара в съответствие с техните продуктови спецификации. Евродепутатите гарантират, че тези нови правила ще се прилагат и за стоки, продавани онлайн. За подобряване на достъпа до информация ще има публичен цифров портал с информация за сертифициращите органи.

Цитата

След споразумението докладчикът Марион Валсман (ЕНП, Германия) каза: „След девет часа преговори ние положихме основата за защита на традиционното европейско майсторство. Особено съм доволен, че успяхме да настояваме за ефективен механизъм за кандидатстване с минимална административна тежест и който е особено привлекателен за ММСП, тъй като те ще се възползват от по-лесен процес на кандидатстване и по-ниски такси. Този нов механизъм не само ще помогне за повишаване на осведомеността за традиционните продукти от по-слабо развитите региони, ще привлече туристи и ще създаде работни места. Освен това ще гарантира лоялна конкуренция за производителите, като им помага да се борят с фалшивите продукти, като същевременно предоставя гаранции за потребителите, че купуват истински продукт със специфични качества.

Следващи стъпки

Това неофициално споразумение сега ще трябва да бъде потвърдено от пленарното заседание на Парламента и от Съвета, преди да влезе в сила двадесет дни след публикуването му в Официален вестник на ЕС. Регламентът ще се прилага две години след тази дата. Комисията ще трябва да оценява резултатите от заявлението на всеки пет години.

Фон

Защитата на географските означения за селскостопански продукти на ниво ЕС съществува от много години. Членовете на ЕП вече призоваха за защита на местно произведените продукти в целия ЕС през 2015 г. През 2019 г. те повториха призива си след присъединяването на ЕС към Женевския акт, позволяващ глобалното признаване на местните нехранителни продукти.