Сливен. Новини от източника. Последни новини

Отбрана: общи инвестиции в оръжия в ЕС

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Европейски съюз | преди около 1 месец | 143

Европейски парламент

Войната на Русия срещу Украйна подчерта нуждата ЕС да укрепи своята стратегия за отбрана и да инвестира в ново въоръжение.

На 9 май Европейският парламент реши да разгледа по ускорена процедура законодателно предложение за засилване на производството на амуниции и снаряди в ЕС.

Предвидено е финансиране от 500 млн. евро за увеличаване на промишления капацитет, което би помогнало за повече доставки за Украйна и попълване на запасите в ЕС. Депутатите искат да приемат законодателния акт до края на юли.

Общо закупуване на оръжия

В същото време Парламентът работи по правила за съвместни търгове за закупуване на оръжия, амуниции и медицинско оборудване, за да бъдат покрити най-спешните нужди на страните в ЕС.

През 2021 г. чрез търгове с участието на няколко страни са били закупени 18% от военното оборудване. Стремежът е този дял да се увеличи на 35%.

Европейско съфинансиране

Нов европейски фонд с размер 500 млн. евро ще насърчава съвместните поръчки на продукти, свързани с отбраната, от поне три държави в ЕС. Фондът ще финансира до 20% от стойността на договорите за такива обществени поръчки.

Участие на страни извън ЕС

Освен за страни членки на ЕС финансирането ще бъде достъпно и за Исландия, Лихтенщайн, Норвегия. Страните в ЕС ще могат също така да организират съвместни поръчки с Украйна и Молдова.

Парламентът прие позицията си по предложенията за съвместни търгове на пленарната сесия от 8 до 11 май и ще започне преговори със Съвета.