Сливен. Новини от източника. Последни новини

Военно окръжие – Сливен обявява 1 вакантна длъжност за сержант – военен оркестрант във военен духов оркестър

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Обяви за работа – Сливен | България | преди 3 седмици | 162

О Б Я В А

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за сержант – военен оркестрант

във военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции.

Оркестрант ІІІ група – 1 вакантна длъжност.

Военно звание: Младши сержант, сержант, старши сержант.

Военно формирование: 56100 – Пловдив.

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно музикално образование.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: Специалност „Валдхорна” или „Тромпет”.

Подробно с вакантната длъжност може да се запознаете на нашите профили в Инстаграм и Фейсбук,

на място във Военно окръжие – Сливен и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен, в срок до 1 декември 2023 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят

от Военно окръжие – Сливен и Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

Конкурсът за СКСО ще се проведе на 10.01.2024 г. и 11.01.2024 г., а допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за часа, датата и мястото на явяване за участие в конкурса.

Конкурсът включва:

1. Изпит на музикален инструмент:

- етюд и пиеса (по избор на кандидата);

- гама до пет знака – изпълнение зададено от комисията;

- изпълнение на зададен от комисията нотен текст в момента на провеждане на конкурса (прима виста).

2. Изпит по физическа подготовка;

3. Тест за обща култура;

4. Събеседване с кандидатите.

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да не са по-възрастни от 40 години;

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

7. Да нямат друго гражданство.

На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), ако:

- Не са били освободени по дисциплинарен ред;

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военното звание, изискващо се за заемане длъжността.

Адрес и телефон за информация:

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

Фейсбук профил: Военно Окръжие Сливен

Инстаграм профил: vo_sliven