Сливен. Новини от източника. Последни новини

Човек vs Робот: Какъв е потенциалът на Изкуствения интелект?

, Людмила Калъпчиева

Без източник | България | преди 7 месеца | 306

Човек vs Робот: Какъв е потенциалът на Изкуствения интелект?

Напредъкът в технологиите сякаш постепенно затваря пропастта между научната фантастика и реалността, в която живеем. Как обаче се стигна дотук и какъв е потенциалът на ИИ?

Въпреки че Изкуственият интелект е една от основните технологии на бъдещето, неговата концепция далеч не е нова. Прилагането на идеята за интелигентни машини, които обработват огромни количества от информация, се среща във всяка сфера от съвременния живот, но започва развитието си преди доста време.

Зараждането на съвременните технологии и на компютърните изчислителни машини започва още в средата на миналия век. Една от основополагащите фигури в сферата е британският математик Алън Тюринг. В своя труд от 1950г., наречен „Изчислителни машини и интелигентност“ (Computing Machinery and Intelligence), той излага параметрите за разграничаване и откриване на истинския от изкуствения интелект. В първия раздел на статията Тюринг обяснява по какъв начин може да се сравни и прецени дали една машина действа толкова интелигентно, колкото човека. Например, ако ви се случи да комуникирате с представител на AI в онлайн чат, или така нареченият чат бот, но всъщност не знаете, че събеседникът ви не е човек, тогава може да се каже, че ботът (или машината) е преминал теста на Тюринг и според тази дефиниция може да се счита за интелигентен.

Само няколко години по-късно, в края на 50-те години на миналия век, се появява и първоизточникът на съвременните машини с изкуствен интелект. Негов създател е пионерът в областта на компютърните игри и изкуствения интелект Артър Самюел. Именно Самюел е създателят на термина „машинно обучение“. Той вярвал, че създаването на компютри, които могат да играят игри, ще бъде от ползва за разработването на общовалидни тактики, подходящи за всяка друга сфера. Така Самюел се спира на играта на дама, тъй като е сравнително проста, но едновременно с това се нуждае от дълбочина на стратегията. Той създава първата компютърна програма, която играе на дама и успява да победи гросмайстор в играта.

По-късно технологията на изкуствения интелект и машинното обучение е имплементирана и в други игри като Go, Jeopardy и дори шах. В днешно време играта е достъпна онлайн на специализирани сайтове, където играчите могат да се състезават както срещу хора, така и срещу компютър при различни трудности. Внедряването на ИИ в тези игри е сравнително лесно, тъй като се счита, че съдържат пълна информация, тоест всяко движение е донякъде предвидимо и може да бъде анализирано от обективна гледна точка.

В настоящия момент повече иновативни усилия са насочени към употребата на изкуствен интелект в ситуации с непълна информация, като това включва сфери като медицина и здравна грижа, икономика, преговори и други. В сферата на игрите пример за непълна информация е играта на покер, която, подобно на шаха, също си проправи път онлайн до специализирани платформи, но поради присъщите характеристики на покера, основно се играе срещу други играчи, а не срещу компютър. Макар и по-трудна, задачата се оказа напълно възможна за специалистите и за изкуствения интелект. Пример за това е роботът, наречен Pluribus, който се изправи срещу няколко покер професионалисти през 2019 г. и спечели.

Най-голямото предизвикателство пред учените и пред машините за изкуствен интелект е да успеят да комбинират цялото натрупано знание до момента с технологията за дълбоко учене. Към момента тази технология се опитва да изгради знанията на машината от нулата. В допълнение към това, алгоритмите на машините са по-успешни в подхода към отделни задачи с малка степен на променливост. Това е друг аспект, който трябва да бъде подобрен, за да може ИИ да развие по-голям потенциал за адаптация към промени.

Зад развитието на тези технологии стоят компании като Google и Amazon, които влагат огромни ресурси и капитал с цел усъвършенстване на изкуствения интелект. Те ще вземат участие и в новооткрития Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии у нас ИНСАЙТ, като ще вложат няколко милиона лева в развитието на центъра. Идеята на Института е да обучи добре подготвени кадри, които да се развиват в сферата на технологиите, както и да постави България на картата на технологичните хъбове в Европа и в света.

Снимки