За реклама

Цени на реклама в СЛИВЕН НЕТ  |  схема на разположение

Позиция Вид реклама Размер Цена с ДДС - Срок
1 Рекламни банери, сменящи се в ротация 728 х 90 px 60 лв. – за 1 месец
1 Рекламен банер без ротация 728 х 90 px 300 лв. – за 1 месец
2 Рекламни банери, сменящи се в ротация 300 х 250 px 48 лв. – за 1 месец
2 Рекламен банер без ротация 300 х 250 px 240 лв. – за 1 месец
3 Рекламни банери, сменящи се в ротация 300 х 250 px 36 лв. – за 1 месец
3 Рекламен банер без ротация 300 х 250 px 180 лв. – за 1 месец
4 Рекламни банери, сменящи се в ротация 300 х 250 px 36 лв. – за 1 месец
4 Рекламeн банер без ротация 300 х 250 px 180 лв. – за 1 месец
5 Рекламни банери, сменящи се в ротация 300 х 100 px 24 лв. – за 1 месец
5 Рекламен банер без ротация 300 х 100 px 120 лв. – за 1 месец
6 Текстов линк в ИЗВЪНРЕДНО до 50 символа 48 лв. – за 1 ден
96 лв. – за 7 дни
150 лв. – за 1 месец
7 Текстов линк в СЪОБЩЕНИЯ до 100 символа 48 лв. – за 1 ден
96 лв. – за 7 дни
150 лв. – за 1 месец
8 Текстов линк в РЕКЛАМНИ ВРЪЗКИ до 25 символа 24 лв. – за 1 месец
9 Текстов линк в съответния раздел от КАТЕГОРИИ до 70 символа 12 лв. – за 1 месец

Цени на реклама в СЛИВЕН ОНЛАЙН  |  схема на разположение

Позиция Вид реклама Размер Цена с ДДС - Срок
1 Текстов линк във ”VIP и платени съобщения” до 150 символа 48 лв. – за 1 ден
96 лв. – за 7 дни
150 лв. – за 1 месец

Цени на реклама в СЛИВЕН НЕТ - "НОВИНИ ОТ ИЗТОЧНИКА"  |  схема на разположение

Позиция Вид реклама Размер Цена с ДДС - Срок
1 Рекламни банери, сменящи се в ротация 468 х 60 px 60 лв. – за 1 месец
2 Рекламни банери, сменящи се в ротация 180 х 200 px 48 лв. – за 1 месец
3 Рекламни банери, сменящи се в ротация 468 х 60 px 30 лв. – за 1 месец

Написване и публикуване на статии; Изработване на банери

Вид статия / Вид банер Цена с ДДС
Написване на статия до 900 знака 120 лв.
Написване на статия до 1800 знака 180 лв.
Написване на статия над 1800 знака 240 лв.
Публикуване на статия 60 лв.
Публикуване на статия с линкове 96 лв.
Публикуване на PR статия 120 лв.
Графичен неанимиран банер 60 лв.