За реклама

Цени на реклама в СЛИВЕН НЕТ  |  схема на разположение

Позиция Вид реклама Размер Цена с ДДС - Срок
1 Рекламни банери, сменящи се в ротация 728 х 90 px 21 лв. – за 1 ден
48 лв. – за 7 дни
60 лв. – за 1 месец
2 Рекламни банери, сменящи се в ротация 300 х 250 px 18 лв. – за 1 ден
36 лв. – за 7 дни
48 лв. – за 1 месец
3 Рекламни банери, сменящи се в ротация 300 х 250 px 15 лв. – за 1 ден
24 лв. – за 7 дни
36 лв. – за 1 месец
4 Рекламни банери, сменящи се в ротация 300 х 250 px 15 лв. – за 1 ден
24 лв. – за 7 дни
36 лв. – за 1 месец
5 Рекламни банери, сменящи се в ротация 300 х 100 px 12 лв. – за 1 ден
18 лв. – за 7 дни
24 лв. – за 1 месец
6 Текстов линк в ИЗВЪНРЕДНО до 50 символа 21 лв. – за 1 ден
48 лв. – за 7 дни
60 лв. – за 1 месец
7 Текстов линк в СЪОБЩЕНИЯ до 100 символа 21 лв. – за 1 ден
48 лв. – за 7 дни
60 лв. – за 1 месец
8 Текстов линк в РЕКЛАМНИ ВРЪЗКИ до 30 символа 12 лв. – за 1 месец
9 Текстов линк в съответния раздел от КАТЕГОРИИ до 70 символа 6 лв. – за 1 месец

Цени на реклама в СЛИВЕН ОНЛАЙН  |  схема на разположение

Позиция Вид реклама Размер Цена с ДДС - Срок
1 Текстов линк във ”VIP и платени съобщения” до 150 символа 21 лв. – за 1 ден
48 лв. – за 7 дни
60 лв. – за 1 месец

Цени на реклама в СЛИВЕН НЕТ - "НОВИНИ ОТ ИЗТОЧНИКА"  |  схема на разположение

Позиция Вид реклама Размер Цена с ДДС - Срок
1 Рекламни банери, сменящи се в ротация 468 х 60 px 60 лв. – за 1 месец
2 Рекламни банери, сменящи се в ротация 180 х 200 px 48 лв. – за 1 месец
3 Рекламни банери, сменящи се в ротация 468 х 60 px 30 лв. – за 1 месец

Написване и публикуване на статии; Изработване на банери

Вид статия / Вид банер Цена с ДДС
Статия до 900 знака 60 лв.
Статия до 1800 знака 120 лв.
Статия над 1800 знака 180 лв.
Графичен неанимиран банер 36 лв.