Условия за ползване

Съдържанията (информация, връзки, изображения и звуци съдържащи се на www.sliven.net) се предоставят от Сливен.НЕТ ООД, съдружници, независими доставчици на съдържание и трети лица. Съдържанията, намиращи се на www.sliven.net, са със запазени права на Сливен.НЕТ ООД или на съдружници, независими доставчици на съдържание и трети лица. Всички права са запазени. Съдържанията на www.sliven.net не могат да бъдат репродуцирани, променяни, трансферирани, дистрибутирани, републикувани, записвани, обявявани или предавани под каквито и да е форми и начини, в това число електронни, механични фотокопирания или записвания без предварителното съгласие на Сливен.НЕТ ООД.

Всички права запазени. Copyright © 2001-2018 Сливен.НЕТ ООД