Кликнете тук за да видите тарифите за реклама

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Фиксирани или намаляващи вноски – коя опция да изберете при теглене на бърз кредит?

, Людмила Калъпчиева

Без източник | България | преди 8 месеца | 460

Фиксирани или намаляващи вноски – коя опция да изберете при теглене на бърз кредит?

Обмисляте ли да вземете бърз кредит?

Има много важни точки, които трябва да имате предвид, когато решите да кандидатствате за бърз кредит. Вероятно се питате на коя институция да се доверите, сравнявате размера на комисионните, лихвите и ГПР, обмисляте дали да сключите застраховка към кредита си и т.н. Разбираемо е също, че искате да плащате възможно най-малки лихви. Параметър, който много често се пренебрегва в контекста на паричните заеми, е начинът на тяхното погасяване, т.е. изборът между фиксирани или намаляващи вноски. Какво е влиянието на фиксираните и променливите вноски върху разходите по кредита?

Първият въпрос, който трябва да си изясните е какво е включено във вноската по кредита?

Вноската по кредита е сумата, която ще изплащате всяка седмица/месец или през периода посочен в договора. Размерът на тази сума се определя от няколко елемента. Какви са елементите на вноската? Вноската по кредита се състои от:

•Главница - това е сумата, която взимате на заем от банката;

• Лихва - това е възнаграждението на банката за отпускане на кредита. Тази сума се изчислява въз основа на размера на главницата, която трябва да изплатим. Тя е резултат от номиналния лихвен процент - т.е. процентната стойност, дадена за година, според която ще се начислява лихва върху отпуснатата сума.

Кои фактори влияят върху размера на вноската?

Номиналната лихва не е единственият компонент, който влияе върху размера на вноската. Другите елементи, влияещи върху размера на вноската, са, разбира се, размерът на кредита и времето за погасяване – колкото по-дълъг е периода, толкова по-малка е вноската. За съжаление при по-дълъг срок на погасяване се увеличава общата цена на кредита (лихвите се начисляват за по-дълъг период от време).

Какви видове вноски има?

Можем да платим вноските по два начина.При първия вноските, които се изплащат са равни през целия период на погасяване на заема. При втория начин вноските са намаляващи, което означава, че в началото бихме изплащали по-високи суми, за да намалее размера на вноската по-късно.

Изплащането на равни вноски е по-популярната форма на погасяване на финансови задължения. Това се обяснява главно с по-голямата прозрачност и възможност за планиране на разходите в дългосрочен план. При този вид вноски кредитополучателите знаят точно какви вноски се задължават да плащат през целия срок на договора. Освен това, благодарение на равните вноски, кредитоспособността не намалява в толкова голяма степен (както при намаляващите вноски), а това може значително да повлияе на по-високия размер на задължението.

От друга страна, намаляващите вноски, въпреки че са по-малко популярни (поради по-високата сума на погасяване в първоначалния период на кредита), може да са по-изгоден и по-евтин вариант за теглене на бърз кредит. Това е валидно най-вече, когато планираме да погасим заема предсрочно.

Фиксирани или намаляващи вноски – коя опция да изберете при теглене на бърз кредит?

Трудно е да се даде еднозначен отговор. Кой вариант ще изберем зависи най-вече от това, което ни интересува. Ако не планираме предсрочно погасяване на текущо изтегления бърз кредит, но възнамеряваме да вземем друг кредит (например за покупка на автомобил) и не искаме да понижаваме кредитоспособността си, фиксираната вноска ще бъде по-изгодна за нас. Кредит с фиксирана вноска би бил по-добър избор за нас, дори когато искаме да заемем най-голямата отпускана сума от кредитната институция. Трябва обаче да се помни, че в този случай общата цена на заема ще бъде по-висока. Ако обаче променливият погасителен план не е проблем за нас или планираме да прекратим договора с банката по-рано и да имаме по-висока кредитоспособност, тогава намаляващите вноски може да се окажат по-задоволителен избор.

 
259.72 ms. / 1.2 MB