Сливен. Новини от източника. Последни новини

Важно за регистрацията на кладенци, сондажи, герани, дренажи и други водовземни съоръжения!

, Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 месец | 666

кладенец

Община Сливен уведомява юридическите лица и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.), че до 28 ноември могат да регистрират водовземните съоръжения в съответната Басейнова дирекция за управление на водите. Кои съоръжения подлежат на регистрация и къде могат да се подават заявления, вижте в прикачения файл:

Файлове