Сливен. Новини от източника. Последни новини

16 НОЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

, Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | Сливен | преди 3 седмици | 147

Снимка 1

На 16 ноември учениците от пети клас при СУ „Йордан Йовков“ – Сливен проведоха беседа и групово занимание, посветено на толерантността. Заедно с училищния психолог Марин Пандохов и класния ръководител на 5.“а“ клас - Яна Коларова обсъдиха въпроси, свързани с формирането на умения и нагласи как да бъдем толерантни към различните от нас. Решиха казуси, посветени на толерантността и приятелството.

Учениците от 5.“б“ клас заедно с училищния психолог Марин Пандохов, ресурсен учител Мария Вълева и класен ръководител Марияна Аврамова, направиха своето „Дърво на толерантността“. Чрез него те изразиха основните принципи на разбирането за толерантност: приятелство, уважение, откритост, добродушие, търпение и др.

В този ден учениците разбраха, че трябва да се научат да приемат без предразсъдъци съучениците си, независимо от техния външен вид, различни интереси, поведение и ценности.

Снимки