Сливен. Новини от източника. Последни новини

В ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ – НОЩ НА ФИЛОСОФИЯТА

, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")

Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" | България | преди 2 месеца | 567

fil1

От 2002 година, по инициатива на ЮНЕСКО, всеки трети четвъртък на месец ноември се отбелязва като световен ден на философията. Честването на този ден има за цел да се подчертае значението на философията за развитието на човешката мисъл, на културата, както и на всеки отделен човек като мислещ индивид.

На 17 ноември, третият четвъртък на месеца, в Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ отбелязахме празника с Нощ на философията. От 17:30 до 20:00 часа младите философи имаха възможност да обменят мнения, да обсъждат въпросите, които ги вълнуват, да дискутират по филма „Островът“, който изгледаха. Избраният филм предизвика дебат по повод подновените опити в сферата на клонирането и доколко са морални. А ти как мислиш?

Философията е един от профилиращите предмети в Хуманитарната гимназия и дава възможност на зрелостниците от паралелката с профил „Хуманитарни науки“ да го изберат за втория задължителен държавен зрелостен изпит в края на средното си образование.

Философията ни учи да разбираме себе си и другите. Философията дава на учениците увереност, критично мислене и умения за аргументация на лична теза.

Снимки