Сливен. Новини от източника. Последни новини

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през третото тримесечие на 2022 година

, Мариана Иванова (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | Сливен | преди около 1 седмица | 103

лого

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 74.6 хил., от които 43.5 хил. са мъже, а 31.1 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през третото тримесечие на 2022 г. е 51.3% (при 55.4% за страната). Той е съответно 62.4% за мъжете и 41.1% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на двадесет и първо място в страната.

За повече подробности отворете прикачения файл.

Файлове