Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 30.11.2022

, Галина Димова (ДБТ - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 2 месеца | 373

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование

1055 10.10.2022 23.12.2022 2 ШОФЬОР , АВТОБУС Сливен средно

1079 18.10.2022 30.11.2022 1 ЕЛЕКТРОТЕХНИК Сливен средно

1081 20.10.2022 30.11.2022 1 АВТОМЕХАНИК Сливен средно

1082 20.10.2022 30.11.2022 2 ПЕКАР Сливен средно

1085 21.10.2022 30.11.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ АВТОМИВКА Сливен средно

1099 27.10.2022 30.11.2022 1 ОПЕРАТОР ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ Сливен средно

1100 27.10.2022 30.11.2022 1 ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ Сливен средно

1104 1.11.2022 30.11.2022 1 ШПАКЛОВЧИК Сливен основно

1105 1.11.2022 1.12.2022 1 ТЕХНОЛОГ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ Сливен висше

1109 2.11.2022 23.12.2022 1 ЕЛЕКТРОТЕХНИК СЛИВЕН средно

1110 2.11.2022 23.12.2022 1 ШЛОСЕР СЛИВЕН средно

1127 8.11.2022 5.12.2022 1 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН средно

1128 19.12.2022 30.11.2022 1 ШОФЬОР , АВТОБУС СЛИВЕН средно

1134 11.11.2022 23.12.2022 1 СЛАДКАР СЛИВЕН средно

1138 12.12.2022 12.12.2022 1 ЕКСПЕРТ, КОМУНИКАЦИИ СЛИВЕН висше

1139 14.11.2022 23.12.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно

1141 14.11.2022 23.12.2022 1 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно

1146 16.11.2022 23.12.2022 1 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно

1147 16.11.2022 23.12.2022 1 РАБОТНИК ПЛЕТАЧ СЛИВЕН средно/основно

1148 16.11.2022 23.12.2022 1 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно

1149 17.11.2022 23.12.2022 1 ОПЕРАТОР ТЪКАЧЕН СТАН СЛИВЕН средно

1150 17.11.2022 23.12.2022 1 СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК СЛИВЕН висше/средно

1157 21.11.2022 23.12.2022 1 М. ОПЕРАТОР ПОДГОТОВКА НА ВЛАКНА СЛИВЕН средно

1166 9.12.2022 9.12.2022 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше

1167 23.12.2022 9.12.2022 1 РАБОТНИК РЕМОНТ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА СЛИВЕН средно

1168 1.12.2022 30.11.2022 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше

1169 5.12.2022 1.12.2022 1 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно/основно

1170 25.11.2022 23.12.2022 1 НАЧАЛНИК СКЛАД СЛИВЕН средно

1171 25.11.2022 23.12.2022 1 ВОДАЧ МОТОКАР СЛИВЕН средно

1172 16.11.2022 2.12.2022 1 ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН СЛИВЕН средно

1173 25.11.2022 2.12.2022 1 УЧИТЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО СЛИВЕН висше

1174 28.11.2022 2.12.2022 1 ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР СЛИВЕН средно

1175 12.12.2022 2.12.2022 1 УЧИТЕЛ БЕЛ СЛИВЕН висше

1176 12.12.2022 2.12.2022 1 УЧИТЕЛ ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН висше