Кликнете тук за да видите тарифите за реклама

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кредит с лошо ЦКР – изгоден ли е?

, Людмила Калъпчиева

Без източник | България | преди 3 месеца | 345

Кредит с лошо ЦКР

Българите често прибягваме до вземането на кредити. Много потребители имат по няколко различни заема. Наличието на повече задължения обикновено води до просрочия. Просрочията от своя страна водят до лоша кредитна история. Когато кредитното ви досие е влошено ще ви е по-трудно да намерите заем, който да ви е изгоден.

Какво е ЦКР?

ЦКР е абревиатура на Централен кредитен регистър. Той е платформа към Българската народна банка. В тази платформа се пази информация за кредитната задлъжнялост на потребителите за период от пет години назад. Когато имате просрочия по заемите си, те се пазят там и след това са видими за всички финансови институции. Така тези институции могат да получат информация за поведението ви като платец и да преценят дали могат да ви отпуснат заем и ако – да в какъв размер и с какви параметри. Можете и сами да проверите досието си в Централен кредитен регистър. Имате право на една безплатна справка всяка година. Ако ви е нужно да проверите кредитната си история повече от веднъж, тогава ще трябва да заплатите определена такса.

Можете ли да намерите кредит с лошо ЦКР?

Да намерите кредит с лошо ЦКР е напълно възможно. Част от небанковите финансови компании имат по-либерална политика и кредитират потребители, които са с влошена кредитна история или пък недоказуеми доходи. Имайте предвид, че тези заеми няма да бъдат толкова изгодни колкото нормалните. Това е така поради високия финансов риск, който поемат компаниите. Също така може да ви бъде изискан солидарен длъжник или пък друг вид гаранция. Все пак всеки случай е индивидуален, така че попитайте за повече подробности кредитора, който сте избрали.

Можете ли да вземете заем с лошо ЦКР онлайн?

Онлайн кредитите се превърнаха в манията на 21 век. Повечето хора нямат време да ходят до офис на финансова институция и за това избират да кандидатстват онлайн. Намерете фирма, която кредитира лица с лошо ЦКР и също така предлага онлайн заеми и кандидатствайте. Всяка една фирма твърди, че предлага най-добрите условия на своите клиенти. Въпреки това се поинтересувайте от подробностите. Разберете мненията на другите потребители, проучете какви такси се изискват, както и нужен ли ви е поръчител. Всички подробности са важни.

Бъдете внимателни в бъдеще

На всеки може да се случи да допусне просрочие по заема си. Въпреки това опитайте да избягвате такива ситуации до колкото е възможно. Опитайте да подобрите кредитната си история като погасявате кредитите си навреме. При възможност да погасите предсрочно го направете. Ако имате няколко задължения може да опитате да ги рефинансирате. Така можете да получите по-изгодни условия като по-ниска крайна цена на заема или пък по-дълъг срок за погасяване.

Понякога можете да натрупате лоша кредитна история дори без да искате. Независимо дали сте забравили падежната дата или съзнателно сте отложили плащането на вноската си по кредита с няколко дни понеже не сте разполагали с необходимата сума, лошото ЦКР е факт. Сега трябва да се поинтересувате как можете да подобрите ситуацията си. Съветваме ви да се свържете с кредитен консултант и да го попитате какво може да ви предложи в настоящия момент.

 
549.03 ms. / 1.2 MB