Сливен. Новини от източника. Последни новини

Болницата обява свободни позиции за лекари в Отделението по кардиология

, Връзки с обществеността

Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен | преди 2 месеца | 1111

---

МБАЛ Д-р "Иван Селимински"-Сливен обявява три свободни позиции за лекари в Отделението по кардиология.

Изисквания към кандидатите:

- образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина

- членство в БЛС

- умения за работа в екип

- предимство е придобита специалност по профила на отделението

- компютърна грамотност

Необходими документи за кандидатстване:

- молба по образец

- професионална автобиография /СВ/

- копие от диплома за завършено висше образование

- удостоверение от БЛС

Срок за подаване на документите - 30 април 2023 г., в отдел "Личен състав".