Сливен. Новини от източника. Последни новини

Дирекция „Бюро по труда“ Сливен организира информационна среща

, Галина Димова (ДБТ - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 2 месеца | 362

Дирекция „Бюро по труда“ Сливен организира информационна среща на тема „Да работиш (Е) яко“. Инициативата е по проект „Започвам работа“, изпълняван от Агенцията по заетостта по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Срещата ще се проведе на 27.03.2023г. от 09:00 до 12:00 часа в Дирекция „Бюро по труда“ Сливен, Център „Работа, бул. „Ген. Скобелев“ № 6, ет. 2. Поканени за участие са неактивни граждани – неработещи, неучещи и нерегистрирани в бюрото по труда. Участниците ще имат възможност да се запознаят с дейността и услугите на институцията, както и с проект „Започвам работа“ по П „РЧР“ 2021-2027, основната цел на който е осигуряване на мерки, свързани с интеграцията на пазара на труда на неактивни лица с акцент върху лица в неравностойно положение.

Доверете ни се, ние работим за вас!