Сливен. Новини от източника. Последни новини

Образование в област Сливен през 2022/2023 учебна година

, Мариана Иванова (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | Сливен | преди около 1 седмица | 88

училище

В началото на учебната 2022/2023 година учебни занятия се водят в 57 общообразователни училища, като броят на учениците в тях е 16 425. През 2022 г. основно образование в общообразователните и специалните училища са завършили 1 651 ученици. През същата година диплома за завършено средно образование в общообразователните училища са получили 465 души.

Учителите (без директорите и зам. директори с преподавателска заетост) в общообразователните и специални училища през учебната 2022/2023 г. са 1 381.

През учебната 2022/2023 г. детските градини в област Сливен са 59 и броят им намалява с 1 или 1.6% спрямо 2021/2022 учебна година. Броят на децата, записани в детските градини за учебната 2022/2023 г., е 6 058, което е с 61, или с 1.0% по-малко от броя им през предходната година.

За повече подробности отворете прикачения файл.

Файлове

Информация от ТБ на НСИ

Размер: 82.4KiB | Тип: DOCX