Сливен. Новини от източника. Последни новини

За поредна година Община Сливен предоставя дърва за огрев на хора в неравностойно положение

, Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 година | 274

Durva za ogrev

Община Сливен инициира дейности за подпомагане на хора с увреждания и предоставяне на дърва за огрев за зимния период 2023-2024 година.

Определените количества смесени широколистни дърва за огрев /до 4 кубика, в зависимост от наличните количества и броя на правоимащите/, ще бъдат разпределени за лица, отговарящи на следните условия - лица с над 71% намалена работоспособност; лица, подали заявление в определения срок; лица, живеещи на територията на град Сливен.

Количествата ще бъдат определени еднократно за домакинство и следва да бъдат заплатени след утвърждаването на Списъка на правоимащите лица от Кмета на община Сливен.

Стойността на 1 пространствен кубик дърва за огрев е 58,00 (петдесет и осем) лева с ДДС, без включен транспорт.

Транспортирането на дървата за огрев се организира и заплаща от лицата в утвърдения списък.

Дървата за огрев ще се получават от временни складове, намиращи се в общинска горска територия.

Срокът на подаването на комплекта от документи за подпомагане на хора с увреждания (заявление по образец, копие на Експертно решение на ТЕЛК и документ за самоличност - за справка при подаване на място), е от 12 до 15 юни, включително в Център за административно обслужване на Община Сливен (Деловодство) и/или по електронен път на имейл адрес: soc_help@sliven.bg. Заявление за кандидатстване може да бъде получено от Деловодството на Община Сливен (гише № 8 ) и/или изтеглено от официалния сайт на Община Сливен:https://mun.sliven.bg/za-

hora-s-uvrejdaniya.

След определения срок ще се изготви списък с класираните и отговарящи на критериите лица.

Дървата се заплащат на касата на Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси” на адрес - гр.Сливен, ул. „Цар Симеон“ № 5 (пазара), в срок след 17 юли 2023 г.

Допълнително сроковете за плащане ще бъдат публикувани заедно с утвърдените списъци в Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси” гр. Сливен. При заплащане на дървата за огрев е необходимо да се представя документ за самоличност на одобреното в списъка лице /за справка/.

Заплащането на дървата може да се извърши и по банков път по сметката на Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси” гр. Сливен както следва:

IBAN: BG37 SOMB9130 31 610 645 00

BIC код: SOMBBGSF,

ОБЩИНСКА БАНКА

В платежното нареждане задължително се вписва ЕГН на одобреното лице и телефон за контакт.