Сливен. Новини от източника. Последни новини

Полупроводници: Парламентът одобри планове за стимулиране на индустрията на ЕС

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 2 месеца | 181

   Полупроводници: Парламентът одобри планове за стимулиране на индустрията на ЕС

Новото законодателство ще укрепи стратегическата автономност и сигурността на Европа

Механизъм за реакция при кризи за справяне с недостига

3,3 млрд. евро за научни изследвания и иновации, свързани с полупроводници

ЕП прие планове за гарантиране на доставките на полупроводници чрез стимулиране на производството и иновациите в ЕС и въвеждане на спешни мерки срещу недостиг.

Новият закон, вече договорен между Парламента и Съвета, има за цел да създаде благоприятна среда за инвестиции в полупроводници в Европа, като ускори процедурите за издаване на разрешения и признае критичното им значение чрез така наречения статут с възможно най-голямо национално значение. Малките и средните предприятия също ще се възползват от по-голяма подкрепа, особено в областта на проектирането на полупроводници, за да се стимулират иновациите.

Законодателството ще подкрепи проекти, които повишават сигурността на доставките в ЕС чрез привличане на инвестиции и изграждане на производствен капацитет. По време на разговорите с представителите на Съвета евродепутатите осигуриха 3,3 млрд. евро за научни изследвания и иновации, свързани с полупроводници. Ще бъде създадена мрежа от центрове за компетентност, за да се преодолее недостигът на умения в ЕС и да се привлекат нови таланти за научни изследвания, проектиране и производство.

Механизъм за реагиране при кризи за справяне с проблемите с доставките

Ще бъде създаден механизъм за реакция при кризи, чрез който Комисията ще оценява рисковете за доставките на полупроводници в ЕС. Индикаторите за ранно предупреждение в държавите членки ще се използват за задействане на предупреждение за недостиг в целия ЕС.

Този механизъм ще позволи на Комисията да прилага спешни мерки, като например приоритизиране на доставките на продукти, които са особено засегнати от недостиг, или извършване на общи покупки за държавите членки. Членовете на ЕП усъвършенстваха допълнително схемата, като въведоха инструмент за картографиране, който ще помогне за идентифициране на възможни затруднения в доставките. Тези действия ще бъдат крайна мярка в случай на криза в сектора на полупроводниците.

Парламентът подкрепи и разпоредби за засилване на международното сътрудничество със стратегически партньори и за правата на интелектуална собственост, за да се гарантират конкурентни предимства и защита на сектора на ЕС.

Цитат

Докладчикът Дан Ника (С&Д, Румъния) заяви: „Със Законодателния акт за интегралните схеми целим да засилим позициите на ЕС в световния сектор на полупроводниците и да се справим с уязвимостта на веригите за доставки, изложена на риск от пандемията. Искаме да имаме по-голямо влияние и да бъдем лидери, затова осигурихме 3,3 млрд. евро за научни изследвания и иновации. Имаме за цел да увеличим технологичния капацитет и прилагаме мерки за борба с потенциалния недостиг. Европа е подготвена да посрещне бъдещите предизвикателства в индустрията на полупроводниците, като дава приоритет на стратегическата автономност, сигурността и благоприятната бизнес среда“.

Следващи стъпки

Законодателството беше прието с 587 гласа "за", 10 гласа "против" и 38 гласа "въздържал се". Сега то ще трябва да бъде одобрено от Съвета на ЕС, за да се превърне в закон.

Контекст

Проучване на Парламента подчертава, че делът на Европа в световния производствен капацитет на полупроводници е под 10%. Законодателното предложение има за цел той да достигне 20 %. В друг анализ на Парламента от 2022 г. се подчертава, че пандемията е разкрила дългогодишни слабости в световните вериги за доставки, а безпрецедентният недостиг на полупроводници е ярък пример за това. Той показва какво може да се очаква през следващите години. Наред с други проблеми, тези дефицити доведоха до увеличаване на разходите за промишлеността и до по-високи цени за потребителите и забавиха темпа на възстановяване в Европа.

Конференция за бъдещето на Европа

Със Законодателния акт за интегралните схеми членовете на ЕП отговарят на предложенията на гражданите от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа. Този акт отговаря на предложение 11, параграф 5, като насърчава разширяването на европейските технологии като стабилна алтернатива на чуждестранните аналози. Той отговаря и на необходимостта от сигурност на доставките и подобряване на производството в Европа, както е посочено в предложение 12(12). Актът отразява идеите на предложение 17, параграф 3 и 17, параграф 7, като се застъпва за укрепване на веригите за доставки в ЕС чрез стратегически инвестиции и засилено сътрудничество между държавите членки за управление на рисковете по веригата за доставки. С мобилизирането на публични и частни инвестиции в размер на над 43 млрд. евро в Акта се определят мерки за проактивно управление и бърза реакция при бъдещи прекъсвания на веригата за доставки.