Сливен. Новини от източника. Последни новини

COVID-19: ЕП приема пътна карта за бъдещи здравни кризи

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 2 месеца | 169

 COVID-19: ЕП приема пътна карта за бъдещи здравни кризи

Оценка на ефективността на мерките на ниво ЕС и националните мерки

Препоръки за подобряване на управлението на кризи и готовността на ЕС за бъдещи извънредни ситуации в областта на здравеопазването

Засилване на парламентарния контрол върху мерките, на координацията и солидарността

ЕП иска да укрепи Европейския здравен съюз и устойчивостта на националните здравни системи с оглед на бъдещите предизвикателства.

През изминалата година специалната комисия на Европейския парламент относно пандемията от COVID-19 (COVI) анализира последиците от кризата, оцени ефективността на мерките на ЕС и националните мерки и отправи конкретни препоръки за преодоляване на пропуските и слабостите. Парламентът обсъди доклада във вторник и прие текста в сряда с 385 гласа „за“„, 193 гласа „против“ и 63 гласа „въздържал се“.

Членовете на ЕП очертаха ясна пътна карта за бъдещи действия в четири основни области: здраве, демокрация и основни права, социални и икономически аспекти, както и глобален отговор на пандемията.

Ключовите предложения включват засилване на стратегическата автономност на ЕС относно лекарствата, прозрачност при съвместните дейности по възлагане на обществени поръчки и по-силен парламентарен контрол както на равнище ЕС, така и на национално равнище по отношение на законодателството за извънредни ситуации. Евродепутатите също настояват ЕС да използва максимално финансирането за възстановяване, за да укрепи единния пазар. Те призовават и за по-добра глобална координация във връзка с предстоящия международен договор за готовност и реакция при пандемии.

Подробните препоръки са публикувани тук.

Цитати

Председателят на комисията COVI Катлен Ван Бремпт (С&Д, Белгия) заяви: „Нашата комисия направи задълбочена оценка на развитието на пандемията и нейното въздействие върху ЕС. Стана ясно, че Европа се нуждае не само от инструменти за разработване на дългосрочни политики с ясни цели и пътни карти, а трябва също да бъде готова да действа бързо, ефективно и в интерес на всеки европеец. Освен това ЕС следва да оцени внимателно ролята си в глобалния отговор на пандемията и да се ангажира повече от всякога с международно сътрудничество и солидарност, особено с партньорите в южното полукълбо. Надяваме се Европейската комисия да последва нашите препоръки и да внесе предложения за оформянето на по-устойчив на кризи и ориентиран към бъдещето ЕС“.

Докладчикът от комисията COVI Дулорс Монсерат (ЕНП, Испания) каза: „Докладът на комисията COVI е резултат от диалог, консенсус и взискателност. ЕС реагира отлично на пандемията, що се отнася до осигуряването на ваксини, средства от Европейския инструмент за възстановяване и подготовката за бъдещи извънредни ситуации в областта на здравеопазването. Трябва допълнително да укрепим Съюза, за да защитим здравните си работници, да гарантираме, че не пренебрегваме нито едно заболяване, и да помогнем на най-уязвимите в обществото. Нужно е да засилим научните изследвания, да се борим с фалшивите новини и кибератаките и да създадем конкурентоспособен фармацевтичен сектор, който засилва стратегическата автономност на ЕС в областта на здравеопазването“.

Контекст

През март 2022 г. Парламентът създаде Специална комисия относно пандемията от COVID-19: извлечени поуки и препоръки за бъдещето (COVI). Комисията оцени не само въздействието върху здравните системи и кампанията за ваксиниране, но и по-широкото социално-икономическо въздействие, въздействието върху принципите на правовата държава и демокрацията и международния отговор на пандемията. Тя проведе задълбочени консултации чрез поредица от публични изслушвания, семинари и проучвателни посещения, обмен на мнения с експерти, създатели на политики от институциите на ЕС и международни организации, епидемиолози, министри на здравеопазването, фармацевтични дружества, здравни работници и изследователи.

С приемането на настоящия доклад Парламентът отговаря на очакванията на гражданите да се засили устойчивостта на здравните системи и конкурентоспособността на ЕС, както и да се осигури равен достъп до здравеопазване за всички, както е посочено в предложения 8(3), 8(4), 8(6), 10(2) и 12(12) от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.