Сливен. Новини от източника. Последни новини

3 начина за оползотворяване на опасни отпадъци

, Людмила Калъпчиева

Без източник | България | преди 9 месеца | 316

3 начина за оползотворяване на опасни отпадъци

Обикновено се смята, че източник на опасни отпадъци са промишлените производства, при които се отделят токсични вещества. Напротив - опасен може да е всеки боклук, който крие риск от замърсяване на околната среда и качеството на живот на населението.

Понякога домакинствата също са източник на смет, която не подлежи на лесно рециклиране. Ето защо има начини за оползотворяване на опасни отпадъци, които не се използват безопасно отново. Основната цел е да се намали обемът на изхвърлените боклуци и да се преодолее опасното им въздействие върху природата.

Рециклирането - начин за пестене на суровини

Успехът на обезвреждането на опасните отпадъци е пряко зависим от бума на технологиите, които позволяват качествената им преработка. Оказва се обаче че има модерните начини да се даде “нов живот” на отпадъци, като се превърнат в полезни вещи. Това може да се случи и с опасните отпадъци, най-вече генерирани от домакинствата ежедневно. Подобни изделия най-често са пластмасовите, текстилните или опаковки, които поради състава си попадат в групата на боклука, който крие риск за околната среда.

Ето няколко практични предложения на често изхвърляни боклуци.

Опаковки от мляко и други напитки

Картонените опаковки за напитки се изхвърлят в специализираните контейнери, тъй като тяхното рециклиране изисква допълнителна обработка заради разнородния им състав. Те обаче могат да бъдат преобразувани в многофункционална вещ. Изключително лесен начин е да бъдат измити и облепи с цветна хартия. Така те се трансформират в практична кутия, например.

Друг вариант е да бъдат изрязани за моливници или чашки за часовете по изобразително изкуство на малчуганите.

Стари дрехи и други текстилни отпадъци

Рециклирането на старите тениски, блузи и друг вид дрехи чрез изгаряне понякога крие рискове от замърсяване на природата, заради състава на продуктите. Много лесно е обаче в домашни условия ненужните вече облекла да се превърнат от боклук в оригинални предмети за бита. Памучните много бързо може да бъдат нарязани на тънки ленти, от които се плетат подови настилки. Старият пуловер е идеален материал за нова дрешка на вашия домашен любимец.

Ако няма как да оползотворите цялата дреха, то остатъчните материали е задължително да се изхвърлят в контейнер за стари дрехи.

Пластмасови изделия и стари електроуреди

Пластмасовите изделия са неизменна част от нашето ежедневие. Те попадат в графата на опасните отпадъци, поради предизвикателството да бъдат 100-процентово рециклирани. В последните години се осъзнава ползата от ограничаване на тяхната употреба и възможностите за безопасна за околната среда преработка.

Редица пластмасови изделия, които се използват в бита, може да бъдат употребявани безопасно многократно. Не е нужно веднага да ги изхвърляте на боклука, защото някои от тях са подходящи за дългогодишно ползване. Непотребните вече опаковки на козметични продукти може да не отиват директно в контейнера.

Когато се почистят, те се превръщат в нови съдове за кремове, гелове или други козметични продукти. Една част от пластмасовите кутии за храна също са предназначени за многократно ползване и са подходящи за съхраняване на ястия и напитки след подходящо измиване.

Може да се изненадате, но от старите електроуреди може да се направят полезни вещи за бита. Домакинската техника, която е излязла от употреба, също е вид опасен отпадък. Ето защо тя не може да се изхвърли директно на боклука.

Най-често собствениците я предават за скрап или на лицензирани компании, които я транспортират до пригодени за целта депа. Там електроуредите се преработват и металните елементи от тях се претопяват при висока температура, за да се превърнат в суровини за ново производство. Но някои от малките електроуреди вкъщи, които вече са развалени, са подходящи за украса, например.

Старият чайник може да е оригинален съд за цветя. Ютията от времето на баба е отличен атрактивен цветарник. Неизползваната нощна лампа отново може да е красива дизайнерска вещ с малко сръчност и креативност.

Източник на изображения: Pixabay

Снимки