Сливен. Новини от източника. Последни новини

ВАС обяви за незаконосъобразна заповедта за освобождаването на дългогодишния PR на КЗП Габриела Руменова

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 4 месеца | 294

Габриела Руменова

Върховният административен съд (ВАС) отмени заповедта на председателя на Комисията за защита на потребителите (КЗП), с която неправомерно е прекратено служебното правоотношение на дългогодишния PR на институцията Габриела Руменова.

Комисията е осъдена да заплати разноските за двете съдебни инстанции по делото в размер на 2290 лева, като отделно от това служителят може да потърси и обезщетения. Обществени средства са изразходвани и за хонорари на специално наетата от КЗП кантора за процесуално представителство, въпреки че разполага с цял отдел юрисконсулти.

Според ВАС, установените в хода на делото обстоятелства сочат за превратно упражняване на власт, изразяващо се в преследването на цел, различна от тази на закона.

Габриела Руменова е PR на КЗП от 2006 г., откогато са се сменили четири ръководни състава на контролния орган. През това време тя осъществяваше ежедневна активна връзка с представители на медиите и редица информационни и комуникационни кампании за правата на потребителите.

През 2021 г. служебното и положение е променено и тя е преместена в деловодството с мотив, че КЗП няма нужда от служител за връзки с обществеността поради пандемичната обстановка в страната. Само четири дни по-късно с трето лице е сключен граждански договор с предмет на дейност в областта на връзките с обществеността.

Два месеца след тази рокада служебното правоотношение на Руменова е прекратено с друг парадоксален мотив, а именно – с цел ускорение дейността на деловодната обработка на документите, трябва да се съкрати именно нейната щатна бройка за „старши експерт“ и да се създаде нова за „старши специалист“, за която се изисква по-ниска квалификация.

Становището на прокуратурата също сочи, че издаденият акт е постановен в нарушение на материалния закон и неговата цел, проява е на административен произвол и злоупотреба с властови правомощия и нарушава изискванията на АПК органът по назначението (председател на КЗП по онова време е Димитър Маргаритов) да упражнява своите права, без да вреди на държавата и обществото и на правата и законните интереси на други лица.

„Заведох делото, за да защитя правата си, но и за да дам пример на хората в подобна ситуация, че трябва да отстояват интересите си. Благодаря на адвоката ми Искра Кишкова за изключителния професионализъм, чувство за справедливост и енергията, която отдели да води това дело. Благодаря и на колегите от медиите, които ме подкрепяха активно в тази битка, продължила близо две години и половина.“, казва Габриела Руменова.

Журналистическата гилдия определя Габриела Руменова като един от най-добрите експерти по публична комуникация в България заради нейните професионални и личностни качества, с които е позната и упражнява тази дейност в продължение на 15 години.

Габриела Руменова е доктор по журналистика, магистър по електронни медии и бакалавър по „Връзки с обществеността“. Има специализации в областта на аудио-визуалните изкуства, фотографията, интегрираните маркетингови комуникации, защитата на личните данни и др.

Връзка към Решението на ВАС: https://shortly.bg/zrSuE

Връзка към Протокола от заседанието: https://shortly.bg/wT0fS