Сливен. Новини от източника. Последни новини

Изслушване на кандидата за член на Комисията Илиана Иванова

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 година | 527

Европейският парламент

Комисиите на ЕП по промишленост и по култура изслушаха Илиана Иванова, българския кандидат за комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта.

Г-жа Иванова беше номинирана на мястото на Мария Габриел, която подаде оставка на 15 май, за да заеме поста на заместник министър-председател и министър на външните работи на България.

По време на встъпителната си реч кандидатът за комисар Илиана Иванова представи приоритетите си за инвестиране в научни изследвания и иновации в ЕС, повишаване на уменията, насърчаване на сплотяващата роля на културата и овластяване на младите хора. Тя подчерта, че ЕС е научна сила, но въпреки това средата остава "фрагментирана", а инвестициите са под целта от 3 % от БВП и изостават от световните конкуренти. Тя обеща да направи всичко възможно, за да подкрепи програмата "Хоризонт Европа" като инструмент, който да гарантира, че Европа може да бъде "новатор на световно равнище" и да привлече повече ресурси, включително чрез партньорства, и да улесни достъпа до финансиране за МСП.

Кандидатът за комисар заяви, че за да може ЕС да достигне пълния си потенциал, е необходимо да се инвестира повече в наличието на различни таланти, умения и образование. Тя призова за предоставяне на достъп до програми на страните партньори, за целенасочени инициативи за увеличаване на приобщаването на жените, включително в спорта, и за завършване на образователното пространство на ЕС. Г-жа Иванова също така подчерта, че спортът е важен ресурс за сближаването на ЕС, както и инструмент за подкрепа на европейските ценности и психичното здраве на младите хора.

Въпроси на членове на ЕП

Членовете на ЕП зададоха няколко въпроса относно начините за подобряване на програмата "Хоризонт Европа", нейния бюджет, ефективност и прозрачност, както и как тя да бъде адаптирана към новите предизвикателства, без да се застрашават съществуващите приоритети. Членовете на ЕП също така се интересуваха от това как може да се помогне на държавите членки и регионите да постигнат по-добри резултати в рамките на програмата и как да се гарантира, че отпуснатите средства са изцяло в полза на данъкоплатците.

Членовете на ЕП поискаха също така от кандидата за комисар да допринесе за подобряване на равенството между половете, по-специално в спорта. Други членове на ЕП призоваха да се намерят начини за стимулиране на държавите членки да постигнат целта от 3 % в областта на научните изследвания.

Членовете на ЕП повдигнаха още въпроси, свързани с академичната свобода в Европа, предложените съкращения на бюджета на програма "Творческа Европа" и настоящите пропуски в достъпа до програмите на ЕС за мобилност, свързани с разходите. Те отправиха въпроси към кандидата за комисар относно плановете за задържане на младите таланти в областта на научните изследвания в Европа, начините за справяне с расизма и ксенофобията в Европа чрез средствата на образованието, както и относно бюрокрацията, възпрепятстваща достъпа до програмите на ЕС в областта на образованието и културата.

Можете да гледате цялото изслушване отново тук.

Обръщение към медиите

След изслушването, Кристиан Силвиу Бушой, председател на комисията по промишленост (ITRE) и Сабине Ферхайен, председател на комисията по култура (CULT) дадоха кратко изявление пред медиите, която може да гледате тук.

Следващи стъпки

Въз основа на препоръките на комисиите и оценката на Съвета на председателите на комисиите, Председателския съвет ще извърши окончателната оценка на 6 септември и ще реши дали да приключи процеса на изслушване и да проведе гласуване по време на пленарната сесия през септември.