Сливен. Новини от източника. Последни новини

Укрепване на отбранителната промишленост на ЕС чрез общи обществени поръчки

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 година | 545

Европейският парламент

Бюджет от 300 милиона евро до края на 2025 г. за укрепване на отбранителните способности

Трябва да има поне три държави членки на ЕС в консорциума, за да се възползват от финансиране от ЕС

Бюджетът на ЕС ще финансира обществените поръчки до 15 % или 20 %, ако участват МСП или дружества със средна пазарна капитализация

Инструментът ще позволи по-голяма подкрепа за Украйна и Молдова

Евродепутатите подкрепиха укрепването на европейската отбранителна промишленост чрез общ закон за обществените поръчки (EDIRPA) във вторник.

Регламентът, вече договорен със Съвета на 27 юни 2023 г., установява краткосрочен инструмент за укрепване на европейската отбранителна промишленост чрез общи обществени поръчки до 31 декември 2025 г. Тя ще помогне на държавите членки да задоволят своите най-неотложни и критични нужди от отбрана, които бяха изострени от трансфера на отбранителни продукти към Украйна по доброволен и съвместен начин.

Най-малко три държави от ЕС на консорциум и установени в ЕС изпълнители

Инструментът ще бъде финансиран с бюджет от 300 млн. евро. Съвместните покупки ще трябва да включват най-малко три държави членки и следва да бъдат отворени за участие на членове на Европейската асоциация за свободна търговия, които са членове на Европейското икономическо пространство (асоциирани държави).

Изпълнителите и подизпълнителите трябва да са установени в ЕС или в асоциирана държава и да не подлежат на контрол от неасоциирана трета държава или субект. Цената на компонентите с произход от ЕС или асоциираните държави не може да бъде по-ниска от 65 % от прогнозната стойност на крайния продукт.

Бонуси за проекти в подкрепа на Украйна, Молдова и МСП

Финансовото участие на ЕС за всяко действие ще бъде ограничено до 15 % от прогнозната стойност на общия договор за възлагане на обществена поръчка на консорциум. Този таван може да бъде увеличен на 20 %, ако Украйна или Молдова са получатели на допълнителни количества отбранителни продукти или ако най-малко 15 % от прогнозната стойност на общия договор за възлагане на обществени поръчки се разпределя на МСП или дружества със средна пазарна капитализация, като изпълнители или подизпълнители.

Цитати

„Днешният вот бележи исторически момент за отбраната на ЕС, като създаде първия инструмент на ЕС за съвместно възлагане на обществени поръчки от държавите членки. Това ще им помогне да запълнят запасите си, да увеличат оперативната съвместимост между въоръжените ни сили, да укрепят промишлеността ни и да допринесат за непоколебимата ни подкрепа за Украйна. Въпреки това, изправена пред историческа криза, EDIRPA може да бъде само отправна точка за много по-амбициозна обща програма за отбрана“, заяви след гласуването съдокладчикът на комисията по външни работи (AFET) Михаел Галер (ЕНП, Германия).

„Постигнахме разумен компромис, който ще направи EDIRPA допълнение към друг регламент, важен за сектора на отбраната: законът в подкрепа на производството на боеприпаси. Успяхме да защитим приоритетите на Парламента, включително за проекти, които ще подкрепят Украйна или Молдова. Най-важното е, че чрез засилване на съвместното възлагане на обществени поръчки за военно оборудване EDIRPA ще помогне за укрепване на отбранителните способности на държавите членки“, заяви съдокладчикът на комисията по промишленост, изследвания и енергетика Зджислав Краснодембски (ЕКР, Полша).

Следващи стъпки

Законодателството беше прието с 530 гласа „за“, 66 гласа „против“ и 32 гласа „въздържал се“. Следва да бъде официално одобрено от Съвета, преди да се превърне в закон.

Контекст

Агресивната война на Русия срещу Украйна драматично подчерта необходимостта от адаптиране на европейската отбранителна промишлена и технологична база (ЕОТИБ) към структурните промени: засилване на военната научноизследователска и развойна дейност на ЕС, модернизиране на военното оборудване и засилване на сътрудничеството между държавите членки в рамките на възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната, за да се превърне ЕС в значим глобален фактор.