Сливен. Новини от източника. Последни новини

РАБОТНА СРЕЩА С ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ СЛИВЕН

, Гергана Георгиева (Областна управа Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 2 седмици | 135

среща РУО

На 13 септември 2023 г., от 10:00 часа, в залата на ПГТО „Д. Желязков“ – Сливен се проведе работна среща за началото на учебната 2023-2024 година организирана от д-р Кристиана Добрева-Станкова, началник на РУО – Сливен, с директорите на училища, ЦПЛР и ЦСОП от областта, в която взе участие и Маринчо Христов-областен управител на област Сливен. На срещата присъстваха още: Петър Минков -представител на РС „Пожарна безопасност и защита на населението“, Георги Вишнаров -директор Регионална дирекция за социално подпомагане, д-р Руска Василева - Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания и др.

В кратко слово областният управител изтъкна значимостта на образованието като единствен път към доброто бъдеще на децата и пожела на техните учители здраве и единство, за да може да предадат всички знания на своите ученици.

Беше обърнато внимание на някои аспекти от дейностите в училищата, свързани с прилагане на политиката на приобщаващото образование, на текущи организационни, финансови и трудово-правни въпроси, както и на предстоящи дейности по оперативни и по национални програми.

д-р Руска Василева от Център за комплексно обслужване на деца с хронични болести-Сливен, информира за съвместната инициатива на центъра и МБАЛ-Сливен, ДКЦ-1, РЗИ и други институции, чрез която ще се осъществява скрининг на деца от 1 до 4 клас за ранно откриване на гръбначни заболявания и навременното им лекуване.

Представителят на РСПБЗН Сливен – Петър Минков сподели, че ще се работи активно и през новата учебна година с училищата за осъществяване на превантивна дейност. Изготвен е и план за мерки и действие при възникване на критични ситуации.

По време на работната среща бяха представени националните и регионалните приоритети за учебната 2023-2024 г., както и анализ на резултатите от държавните зрелостни изпити и от националното външно оценяване в ІV, VІІ и Х клас през учебната 2022-2023 г. по учебни предмети.

Снимки