Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спортни игри и подаръци за децата в Общностния център в Сливен за 15 септември

, Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 2 седмици | 129

15 septemvry

Спортни игри и подаръци подготви Общностният център в Сливен днес, по случай първия учебен ден. Екипът на центъра пожела на всички ученици здрава и успешна учебна година.

Проектът ”Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в

Общностен център за деца и семейства Сливен” е финансиран от Оперативна

програма „Развитие на човешките ресурси“. Съфинансиран е от Европейския съюз

чрез Европейския социален фонд.

Снимки