Сливен. Новини от източника. Последни новини

Имат ли право училищата, учебните центрове и школите да събират лични данни на децата?

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 година | 481

Каква информация за учениците може да бъде обработвана?

В началото на новата учебна година много родители ще бъдат изправени пред „предизвикателството“ да подпишат декларации за съгласие за обработване на личните данни на детето им, а и техните, и да ги предоставят на училището, езикови центрове и различни школи по интереси. Темата коментира създателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова в рубриката „Питай експерта“ в сутрешния блок на БНТ.

Когато родителите дават съгласието си, трябва да са информирани надлежно какви лични данни ще бъдат обработвани – само от така наречената обща категория (имена, възраст, данни за контакт като телефон, адрес и e-mail), или и такива от т. нар. специална категория, като информация за здравословното състояние, например, които се квалифицират като чувствителни данни, обясни Руменова.

„Преди да подпишат тези декларации, родителите е добре да помислят дали да предоставят данни за здравословното състояние на детето. Според мен, това е правилно, за да може при възникването на инцидент, дано не се случва, тази информация да е налична и да се реагира по-адекватно от медицинските лица“, коментира тя.

Експертът обърна специално внимание и на това, че в общата категория лични данни попадат и снимки и видеа и когато родителите преценяват дали да дадат съгласието си такива данни на децата им да бъдат обработвани, трябва да имат предвид, че подобни материали могат да издадат информация за лични данни от специалната категория.

При декларирането на съгласие трябва да се знае предварително и за какви цели ще бъдат обработвани предоставените данни. Понякога те се използват във връзка с класни и извънкласни дейности, участия в конкурси, състезания, олимпиади, при организирането на екскурзии и др.

Освен, че личните данни се предоставят информирано и доброволно, деклараторът има право да знае какви лични данни се съхраняват за детето му и за него и да подаде искане за тяхното коригиране или изтриване, както и да оттегли съгласието си частично или изцяло по всяко време, обясни още Габриела Руменова. Оттеглянето на съгласието трябва да става също толкова лесно, колкото и даването му.

Друго важно право на родителите е да подадат жалба към Комисията за защита на личните данни в случай че считат, че личните данни на децата им или техните се обработват незаконосъобразно и нецелесъобразно.

„Ние, потребителите“