Сливен. Новини от източника. Последни новини

ДОБРЕ ДОШЛИ И НА ДОБЪР ЧАС!

, Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 2 седмици | 85

Снимка 1

В днешния ден на духа и знанието, който влиза във всеки дом, приветстваме ученици, учители и родители с „Добре дошли и на добър час!“.

С най-голямо вълнение и притеснение първокласниците прекрачиха прага на нашето училище – готови да получат най-безценния дар – да четат и да пишат. Знанието ще отвори нови хоризонти за света и за самите тях, ще създадат прекрасни спомени с нови приятели, ще открият старта на едно ново и интересно начало. Заедно със своите учители, с вяра и доверие, ще тръгнат по пътя на мъдростта и знанието.

Важна роля в процеса на учението заемат и родителите, с които заедно даваме добри напътствия, като показваме нашето отношение към света и развиваме чувство за отговорност.

Учителите, чрез своя професионализъм, благородство и всеотдайност, ще продължават да дават на бъдещите поколения увереност и силата, с които да вървят напред.

Успешна учебна година! Трупайте ценен опит по пътя към самоусъвършенстването с много нови, смели мечти!

Снимки