Сливен. Новини от източника. Последни новини

Евродепутатите приеха закон за по-строга защита на работниците от азбест

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 2 месеца | 236

Европейският парламент

Работниците ще бъде изложен на десет пъти по-ниски нива на азбест от преди

По-модерна и чувствителна технология за откриване на азбестови влакна

Нови изисквания за по-ефективна защита на работниците и за избягване на експозицията

Парламентът одобри нови правила за защита на работниците в ЕС от рисковете за здравето, свързани с азбеста, и за подобряване на ранното откриване на азбест.

Във вторник Парламентът прие с 614 гласа „за“„, 2 „против“ и 4 „въздържал се“ директива, вече е съгласувана с държавите членки, която ще намали границата на професионална експозиция на азбест и призовава за използването на по-модерни и точни технологии за откриване на наличието на тънки азбестови влакна.

По-ниско ниво на експозиция

Законът има за цел да намали експозицията на азбестови влакна до възможно най-ниското ниво. Граничната стойност на професионална експозиция (ГСПЕ) ще бъде десет пъти по-ниска, тъй като граничната стойност ще бъде намалена от 0,1 на 0,01 влакна азбест на кубичен сантиметър (cm³), без преходен период.

След максимален преходен период от шест години, държавите членки ще трябва да преминат към по-модерна и чувствителна технология, която може да открива влакна - електронна микроскопия. След това те ще имат възможност да намалят нивото до 0,002 влакна азбест на cm³, с изключение на тънки влакна, или до 0,01 влакна азбест на cm³, включително на тънки влакна.

Новите правила включват и нови изисквания за по-стабилна защита на работниците. Те ще трябва да носят индивидуално защитно и дихателно оборудване, облеклото ще трябва да се почиства безопасно, ще има процедура за деконтаминация и висококачествени изисквания за обучение на работниците.

Докладчикът по досието, Вероник Трийе-Льоноар, почина на 9 август 2023 г., преди окончателното приемане на директивата.

Цитат

Председателят на комисията по заетост и социални въпроси Драгош Пислару (Renew, Румъния) заяви: „Достигнахме една стъпка по-близо до бъдеще без азбест. Днешното гласуване е част от голямото наследство на Вероник Трийе-Льоноар, която се бори неуморно за здравето на европейските граждани. Тези нови правила относно азбеста драстично намаляват нивото на азбест, на което са изложени работниците, като ги предпазват от опасния канцероген. Но тъй като няма безопасно ниво на експозиция на азбест, новите правила също така защитават работниците, като им осигуряват защитно облекло и дихателно оборудване, защитавайки тези, които са на предната линия на работата за обновяване на сградите“.

Следващи стъпки

Съветът също ще трябва официално да одобри текста преди публикуването му в Официален вестник на ЕС и влизането му в сила.

Контекст

Азбестът е изключително опасен канцероген, чието наличие е проблем за редица сектори, като строителството, обновяването и противопожарната борба. Това е най-голямата причина за рак, свързан с работата: 78 % от професионалните ракови заболявания, признати в държавите членки на ЕС, са свързани с експозиция на азбест. Въпреки че всички форми на азбест са забранени в ЕС от 2005 г. насам, азбестовите влакна все още присъстват в милиони сгради и инфраструктури, причинявайки смъртта на повече от 70 000 души годишно в Европа.

Въпреки че Зеленият пакт на ЕС насърчава санирането на сградите с цел подобряване на енергийната ефективност и гарантиране на преход към чиста енергия, това означава също така, че работниците са изложени на повишен риск от професионални ракови заболявания. С тези нови правила ЕС се стреми да изпълни ангажиментите, поети в европейския план за борба с рака и плана за действие на Европейския стълб на социалните права.

При приемането на това законодателство Парламентът отговаря на очакванията на гражданите относно общите минимални стандарти за здравеопазване на равнището на ЕС, както и гарантирането на стандарти за достоен труд в рамките на световните вериги за създаване на стойност, както е посочено в предложения (10, параграфи 1 и 2 от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа).