Сливен. Новини от източника. Последни новини

Седмицата в ЕП: 23 – 29 октомври 2023 г.

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 месец | 227

Европейският парламент

Заседания на парламентарни комисии, Брюксел

Борба с разпространението на материали за сексуално насилие над деца в интернет. Комисията на ЕП по граждански свободи (LIBE) ще приеме своята позиция по проектозакон, насочен към борба с разпространението на материали за сексуално насилие над деца (CSAM) и защита на децата онлайн (четвъртък). В сряда евродепутатите ще изслушат комисаря по вътрешните работи И. Йохансон относно твърденията за конфликт на интереси по отношение на законодателното предложение на Европейската комисия.

На живо: заседание на LIBE, сряда, 25 октомври, 15:30 ч. българско време

На живо: заседание на LIBE, чевтъртък, 26 октомври, 10:00 ч. българско време

Законодателен акт за промишленост с нулеви нетни емисии. Комисията на ЕП по промишленост (ITRE) ще приеме позицията си по т.нар. Законодателен акт за промишленост с нулеви нетни емисии, който има за цел да подпомогне прехода към неутрална по отношение на климата икономика чрез подкрепа за секторите, развиващи технологии с нулеви нетни емисии, като вятърни турбини, електролизьори, батерии, слънчеви панели и термопомпи. Очаква се световният пазар за тези сектори да се утрои до 2030 г., което показва необходимостта от осигуряване на достъп до технологии, които са от съществено значение за бъдещите енергийни системи (сряда).

На живо: заседание на ITRE, сряда, 25 октомври, 11:00 ч. българско време

Опаковки и отпадъци от опаковки. Комисията на ЕП по околна среда (ENVI) ще приеме своята позиция по проектозакон, с който се въвеждат нови изисквания за устойчивост за използването и повторната употреба на опаковки (напр. ограничения за използването на вредни химикали при производството им, минимални количества рециклирано съдържание), както и ограничения за потреблението на леки пластмасови пликове за покупки и цели за намаляване на опаковките, разделното им събиране и рециклиране (вторник).

На живо: заседание на ENVI, вторник, 24 октомври, 9:45 ч. българско време

Устойчива употреба на пестициди / Глифозат. Комисията на ЕП по околна среда (ENVI) ще гласува законодателно предложение за намаляване на употребата и риска от химически пестициди с 50% до 2030 г. и насърчаване на по-екологосъобразна система за контрол на вредителите, а след гласуването ще бъде проведена пресконференция в 14.30 ч. българско време. Евродепутатите също така ще гласуват по възражение срещу предложението на Европейската комисия за подновяване на одобрението за използване на глифозат за допълнителни десет години (вторник).

На живо: заседание на ENVI, вторник, 24 октомври, 9:45 ч. българско време

На живо: пресконференция относно предложението за намаляване употребата на престициди, вторник, 24 октомври, 14:30 ч. българско време

Зелен пакт / Емисии на CO2 за автобуси и камиони. Комисията на ЕП по околна среда (ENVI) ще гласува нови стандарти за намаляване на емисиите на СО2 от нови тежкотоварни превозни средства (автобуси и камиони), чиято цел е да се допринесе за преминаването към мобилност с нулеви емисии в контекста на повишената амбиция на ЕС в областта на климата до 2030 г. и постигането на неутралност в ЕС по отношение на климата до 2050 г. (вторник).

На живо: заседание на ENVI, вторник, 24 октомври, 9:45 ч. българско време

Зелен пакт / Премахване на въглерод. Първата общоевропейска рамка за сертифициране на поглъщанията на въглерод (т.е. премахване на CO2 от атмосферата) ще бъде гласувана в комисията на ЕП по околна среда (ENVI). Целта на предложението е да стимулира иновативните технологии за поглъщане на въглерод и устойчивите решения за въглеродно земеделие, които са необходими за постигане на целта на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. (вторник).

На живо: заседание на ENVI, вторник, 24 октомври, 9:45 ч. българско време

Frontex. Комисията на ЕП по граждански свободи (LIBE) ще приеме заключенията си относно това дали агенцията на ЕС за гранична и брегова охрана Frontex спазва основните права, вследствие на разследване за установяване на фактите, проведено от работната група за контрол на Frontex (понеделник).

Европейски съвет. Председателят на ЕП Роберта Мецола ще се обърне към държавните и правителствените ръководители от ЕС по време на заседанието на Европейския съвет на 26-27 октомври, на което се очаква да бъдат обсъдени теми като Украйна,

преглед на дългосрочния бюджет на ЕС, икономиката, миграцията и положението в Израел и Газа. Председателят на ЕП Р. Мецола ще бъде домакин на пресконференция след изказването си пред Европейския съвет.

Програма на председателя на ЕП. Председателят на ЕП Роберта Мецола ще бъде в Берлин в понеделник, където ще произнесе реч на тема „Възобновяване, реформа, преосмисляне на Европа“ в Хумболтския университет.