Сливен. Новини от източника. Последни новини

Евро 7: Евродепутатите подкрепят нови правила за намаляване на емисиите от замърсители

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 месец | 177

Европейският парламент

По-чисти пътни превозни средства и подобрено качество на въздуха

По-ниски гранични стойности на емисиите за автобуси и тежкотоварни превозни средства

Мерки за намаляване на емисиите от гуми и спирачки в съответствие с международните стандарти

Евродепутатите са готови да започнат преговори с правителствата на ЕС за нови правила за намаляване на емисиите от автомобилния транспорт за леки автомобили, микробуси, автобуси и камиони.

В четвъртък Парламентът прие преговорната си позиция относно преразглеждането на правилата на ЕС за одобряване на типа на моторни превозни средства и двигатели, по отношение на техните емисии и надзор на пазара (по-известно като Евро 7) с 329 гласа „за“, 230 „против“ и 41 „въздържал се“. Новият регламент ще актуализира настоящите гранични стойности за емисиите на отработили газове (като азотни оксиди, прахови частици, въглероден оксид и амоняк) и ще въведе нови мерки за намаляване на емисиите от гуми и спирачки и за увеличаване на издръжливостта на батерията.

Евродепутатите са съгласни с предложените от Комисията нива за емисиите на замърсители от леките автомобили и предлагат допълнително разпределение на емисиите в три категории за леки търговски превозни средства въз основа на теглото им. Те също така предлагат по-строги гранични стойности на емисиите на отработили газове, измерени в лабораторни условия и в реални условия на шофиране за автобусите и тежкотоварните превозни средства. Парламентът също така иска да приведе в съответствие методологиите на ЕС за изчисляване и граничните стойности за емисиите на спирачни частици и степента на износване на гумите с международните стандарти, които понастоящем се разработват от Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации.

Цитат

Докладчикът Александър Вондра (ЕКР, Чехия) заяви: „Успешно постигнахме баланс между екологичните цели и жизненоважните интереси на производителите. Прилагането на политики в областта на околната среда, които вредят както на европейската промишленост, така и на нейните граждани, би било контрапродуктивно. Чрез нашия компромис ние обслужваме интересите на всички участващи страни и избягваме крайни позиции“.

Пресконференция

Докладчикът ще брифира журналистите след гласуването в четвъртък, 9 ноември, от 14.30 ч. българско време, в залата за пресконференции „Анна Политковская“ (SPAAK 0A50) в Брюксел. Можете да гледате излъчването на живо и на запис на уебсайта на Парламента.

Следващи стъпки

Парламентът е готов да започне преговори с правителствата на ЕС относно окончателната форма на закона,

Контекст

На 10 ноември 2022 г. Комисията предложи по-строги стандарти за емисиите на замърсители на въздуха за превозните средства с двигатели с вътрешно горене, независимо от използваното гориво. Настоящите гранични стойности на емисиите се прилагат за леки и лекотоварни автомобили (Евро 6) и за автобуси, камиони и други тежкотоварни превозни средства (Евро VI).

При приемането на настоящия доклад Парламентът отговаря на очакванията на гражданите за насърчаване на закупуването на електрически превозни средства, отговарящи на добри стандарти за живот на батерията, за постигане на напредък в разгръщането на цифровата и електрическата инфраструктура и за намаляване на енергийната зависимост на ЕС от чуждестранни участници, както е посочено в предложения 4(3), 4(6), 18(2) and 31(3) от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.