Сливен. Новини от източника. Последни новини

ЗАЕДНО УЧИМ, ЗАЕДНО ИГРАЕМ!

, Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 3 седмици | 176

Снимка 1

Учениците от 4. ,,А" и 4. ,,Б" клас участваха в мероприятие по НП ,,Заедно за всяко дете", Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст".

Всички заедно - учители, ученици и родители се насладиха на прекрасна есенна разходка сред природата и се включиха в интересни спортни игри.

Снимки