Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 20.11.2023

, Галина Димова (ДБТ - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 8 месеца | 636

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

785 1.10.2023 26.12.2023 1 ТЕХНИК -МЕХАНИК ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ СЛИВЕН висше/средно

807 3.10.2023 6.12.2023 5 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ СЛИВЕН средно

822 12.10.2023 30.11.2023 1 ПРОДАВАЧ- КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

830 17.10.2023 12.12.2023 1 МОНТЬОР РЕМОНТ НА МАШИНИ СЛИВЕН средно

838 19.10.2023 30.11.2023 1 ОГНЯР СЛИВЕН средно

840 19.10.2023 30.11.2023 1 ИЗПИТАТЕЛ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СЛИВЕН средно

847 1.11.2023 30.11.2023 3 НАВИВАЧ МАКАРИ И БОБИНИ СЛИВЕН средно

848 30.10.2023 30.11.2023 2 МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ СЛИВЕН средно

856 30.10.2023 29.12.2023 10 ТАПИЦЕР СЛИВЕН средно

862 3.11.2023 29.12.2023 2 ПРОДАВАЧ- КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

863 6.11.2023 20.11.2023 1 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК СЛИВЕН средно

864 6.11.2023 20.11.2023 1 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК СЛИВЕН висше

876 20.11.2023 20.11.2023 1 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА СЛИВЕН висше

878 9.11.2023 22.12.2023 1 ЛАБОРАНТ СЛИВЕН средно

880 20.11.2023 30.11.2023 3 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН основно

885 13.11.2023 30.11.2023 1 ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше/средно

888 14.11.2023 14.12.2023 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ММ СЛИВЕН средно

889 21.11.2023 20.11.2023 1 ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ СЕЛИМИНОВО средно

892 1.12.2023 29.11.2023 1 ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ СЛИВЕН средно

894 20.11.2023 27.11.2023 1 ПАЗАЧ ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА СЛИВЕН средно

895 21.11.2023 20.11.2023 1 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно