Сливен. Новини от източника. Последни новини

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 27.11.2023 – 10.12.2023 г.

, Калина Янева (ВиК Сливен)

Излъчване: ВиК-Сливен | България | преди 3 месеца | 397

ВиК – Сливен

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 27.11.2023 – 10.12.2023 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения.

В следните участъци и улици е създадена временна организация на движението и са възможни прекъсвания във водоподаването, във връзка с:

1. Строителни дейности по водопроводната мрежа на Главен клон V средна зона (2) по ул. „Генерал Скобелев“.

2. Строителни дейности по канализационната мрежа на Главен клон X по ул. „Балатон“;

3. Строителни дейности по възстановяване на пътните настилки:

- по бул. „Панайот Хитов;

- по бул. „Стефан Стамболов“;

- по ул. „Борис Тъновски“;

- по ул. „Великокняжевска“;

- по ул. „Булаир“:

- по ул. „Кутелка“;

- по ул. „Гоце Делчев“;

- по ул. „Никола Аджема“;

- по ул. „Нино Господинов - Брадата“;

- по ул. „Янко Забунов“;

- по ул. „Стефан Господинов“.

При възникнали непредвидени ситуации, които налагат удължаване срока на работните дейности повече от 12 часа, ВиК Сливен ще осигури алтернативно водоснабдяване на засегнатия район.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от