Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 12.02.2024

, Галина Димова (ДБТ - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди около 1 седмица | 336

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование

3 3.1.2024 4.3.2024 5 ХОСТ/ХОСТЕСА СЛИВЕН средно

4 3.1.2024 4.3.2024 10 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК СЛИВЕН средно

9 4.1.2024 28.2.2024 1 ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше/средно

10 4.1.2024 28.2.2024 1 СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК СЛИВЕН висше/средно

11 4.1.2024 28.2.2024 1 ШОФЬОР, САМОСВАЛ СЛИВЕН средно/основно

12 4.1.2024 28.2.2024 2 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

13 4.1.2024 28.2.2024 3 МОНТАЖНИК СЛИВЕН средно

36 11.1.2024 29.2.2024 2 ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ, СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН висше/средно

37 12.1.2024 29.2.2024 3 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно

38 12.1.2024 29.2.2024 3 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

46 16.1.2024 29.2.2024 1 ИНЖЕНЕР ПРОЕКТАНТ СЛИВЕН висше

50 19.1.2024 29.2.2024 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ШЛИФОВАНЕ СЛИВЕН средно

51 19.1.2024 29.2.2024 1 ТЕХНОЛОГ СЛИВЕН висше

53 19.1.2024 20.3.2024 1 ОПЕРАТОР ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ СЛИВЕН средно

54 19.1.2024 20.3.2024 1 ОПЕРАТОР ЦЕНТРОФУГИРАЩ СЕПАРАТОР СЛИВЕН средно

55 19.1.2024 20.3.2024 1 МАШИНЕН МОНТЬОР СЛИВЕН средно

58 19.1.2024 29.2.2024 2 МОНТЬОР СЛИВЕН средно

65 24.1.2024 24.2.2024 1 ВОДАЧ, МОТОКАР СЛИВЕН средно

67 26.2.2024 14.2.2024 1 РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ СЛИВЕН висше

69 29.1.2024 31.3.2024 2 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно

70 29.1.2024 16.2.2024 3 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН СЛИВЕН средно

71 30.1.2024 29.2.2024 2 КАСИЕР КЕРМЕН средно

73 19.2.2024 13.2.2024 10 РАБОТНИК ИЗШИВАНЕ НА ДЕФЕКТИ СЛИВЕН средно

74 19.2.2024 13.2.2024 5 РАБОТНИК ТЪКАЧ СЛИВЕН средно

78 1.3.2024 16.2.2024 1 УЧТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА СЪС СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА СЛИВЕН висше

84 1.3.2024 21.2.2024 1 ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ СЛИВЕН висше/средно

85 1.3.2024 23.2.2024 1 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше/средно

91 6.2.2024 29.2.2024 3 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно

92 6.2.2024 29.2.2024 3 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

93 6.2.2024 29.2.2024 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно

94 6.2.2024 29.2.2024 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ СЛИВЕН средно

96 6.2.2024 29.2.2024 2 ПЕРАЧ СЛИВЕН средно/основно

102 6.2.2024 29.2.2024 2 ПОЧИСТВАЧ НА ОТЛИВКИ СЛИВЕН средно/основно

103 6.2.2024 29.2.2024 1 СТРУГАР СЛИВЕН средно

104 12.2.2024 29.2.2024 2 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно

105 12.2.2024 29.2.2024 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

110 8.2.2024 29.2.2024 3 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно

111 8.2.2024 29.2.2024 1 НАЧАЛНИК СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ СЛИВЕН средно

112 9.2.2024 29.2.2024 2 МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ СЛИВЕН средно