Сливен. Новини от източника. Последни новини

Седмицата в ЕП: 12 – 18 февруари 2024 г.

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 седмица | 143

Европейският парламент

Заседания на парламентарни комисии, Брюксел

ЕЦБ / Кристин Лагард. Членовете на комисията на ЕП по икономически и парични въпроси (ECON) ще проведат обществено обсъждане с Кристин Лагард, председател на Европейската централна банка на тема „25 г. от въвеждането на Еврото: какво следва за Европейския паричен съюз?" (четвъртък).

На живо: заседасние на ECON, четвъртък, 15 февруари, 10:00 ч. българско време

Текстилни и хранителни отпадъци. Комисията на ЕП по околна среда (ENVI) ще гласува позицията си относно актуализирането на правилата на ЕС относно отпадъците с фокус върху два ресурсоемки сектора - текстилната и хранителната промишленост. По отношение на текстила законопроектът подкрепя мерките за разделно събиране, сортиране, повторна употреба и рециклиране и въвежда системи за разширена отговорност на производителите, която ще изисква от модните марки и производителите на текстил да плащат такси за финансиране на местното събиране на отпадъци. По отношение на храните ще бъдат определени задължителни национални цели за намаляване на хранителните отпадъци (сряда).

На живо: заседание на ENVI, сряда, 14 февруари, 10:00 ч. българско време

Безопасност на играчките. Комисията на ЕП по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) ще гласува позицията си относно актуализирането на правилата на ЕС относно безопасността на детските играчки с цел по-добра защита на децата и справяне с новите предизвикателства, породени от електронната търговия и новите технологии като изкуствения интелект. С предложения регламент се въвеждат нови забрани за използване на най-вредните химикали, като например веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, както и цифров продуктов паспорт за улесняване на проверките за безопасност (вторник).

На живо: заседание на IMCO, вторник, 13 февруари, 11:00 ч. българско време

Подвеждаща информация за екологосъобразност. Комисиите на ЕП по вътрешния пазар (IMCO) и околна среда (ENVI) ще приемат позицията си по т.нар. директива относно твърденията за екологосъобразност, която допълва вече одобрената забрана на ЕС за твърденията за екологосъобразност на продукти без доказателства (заблуждаващи твърдения за екологосъобразност). В законодателното предложение ще бъде определена информацията, която фирмите трябва да предоставят, за да обосноват заявките си за екологосъобразност, как ще бъдат одобрявани подобни заявки, както и санкциите за дружества в нарушение на правилата (сряда).

На живо: заседание на IMCO / ENVI, сряда, 14 февруари, 15:30 ч. българско време

Автомобилен транспорт / Тегло и размери. Комисията на ЕП по транспорт и туризъм (TRAN) ще приеме своята позиция относно новите ограничения за теглото и размерите на камионите и автобусите, които се движат в целия ЕС. Предложеният законопроект включва мерки за насърчаване на използването на камиони с нулеви емисии, по-малко ограничения за използването на камиони с удължена дължина и по-широко използване на цифрови инструменти за правоприлагане (сряда).

На живо: заседание на TRAN, сряда, 14 февруари, 11:00 ч. българско време

Миграция и убежище. Комисията на ЕП по граждански свободи (LIBE) ще гласува постигнатото предварително споразумение със Съвета на ЕС относно преразглеждането на законодателството на ЕС в областта на убежището и миграцията. Пакетът от законодателни актове обхваща седем регламента и две директиви, установяващи правила относно управлението на потоците от лица търсещи убежище и миграционните потоци между държавите членки, възникването на внезапни миграционни кризи, натиска по границите на ЕС, обработването на молбите за убежище, условията за идентификация и приемане на лица търсещи убежище, стандартите за международна закрила, както и презаселването (сряда).

На живо: заседание на LIBE, сряда, 14 февруари, 10:00 ч. българско време

Изкуствен интелект (ИИ). Комисиите на ЕП по вътрешен пазар (IMCO) и граждански свободи (LIBE) ще гласуват постигнатото предварително споразумение със Съвета на ЕС относно регламент, който има за цел да гарантира, че ИИ в Европа е безопасен, зачита основните права и демокрацията, като същевременно насърчава иновациите в ЕС. Това са първите правила от този вид, които установяват задължения за ИИ въз основа на потенциалния му риск и ниво на въздействие (вторник).

На живо: заседание на IMCO / LIBE, вторник, 13 февруари, 10:30 ч. българско време

Приоритети на белгийското председателство на Съвета на ЕС. Белгийските министри ще продължат да представят приоритетите си по време на срещи с парламентарните комисии в областта на външните работи, заетостта и социалните въпроси, селското стопанство и развитието на селските райони, конституционните въпроси и върховенството на закона. Белгия пое ротационното председателство на Съвета на ЕС от януари до края на юни 2024 г. (от понеделник до четвъртък).

Програма на председателя на ЕП. Председателят на ЕП Роберта Мецола ще посети Талин, Естония в понеделник, където ще се срещне с министър-председателя Кая Калас. Тя също така ще се срещне с председателя на естонския парламент Лаури Хусар и с президента на страната Алар Карис, както и ще направи обръщение към естонския парламент и ще участва в дискусия с млади хора. В сряда председателят на ЕП Р. Мецола ще посети Прага, Чехия, където ще се срещне с председателя на Чешката камара на депутатите Маркета Пекарова Адамова, след което ще проведе пресконференция. Тя ще се срещне и с председателя на чешкия сенат Милош Вистричил, президента на страната Петър Павел, както и с министър-председателя Петър Фиала, след което ще проведе пресконференция. Тя ще участва и в дискусия с млади хора.