Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 29.02.2024

, Галина Димова (ДБТ - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди около 1 месец | 347

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

36 11.1.2024 29.2.2024 2 ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ, СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН висше/средно

37 12.1.2024 29.2.2024 3 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно

38 12.1.2024 29.2.2024 3 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

46 16.1.2024 29.2.2024 1 ИНЖЕНЕР ПРОЕКТАНТ СЛИВЕН висше

50 19.1.2024 29.2.2024 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ШЛИФОВАНЕ СЛИВЕН средно

51 19.1.2024 29.2.2024 1 ТЕХНОЛОГ СЛИВЕН висше

53 19.1.2024 20.3.2024 1 ОПЕРАТОР ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ СЛИВЕН средно

54 19.1.2024 20.3.2024 1 ОПЕРАТОР ЦЕНТРОФУГИРАЩ СЕПАРАТОР СЛИВЕН средно

55 19.1.2024 20.3.2024 1 МАШИНЕН МОНТЬОР СЛИВЕН средно

58 19.1.2024 29.2.2024 2 МОНТЬОР СЛИВЕН средно

69 29.1.2024 31.3.2024 2 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно

91 6.2.2024 29.2.2024 3 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно

92 6.2.2024 29.2.2024 3 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

93 6.2.2024 29.2.2024 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно

94 6.2.2024 29.2.2024 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ СЛИВЕН средно

102 6.2.2024 29.2.2024 2 ПОЧИСТВАЧ НА ОТЛИВКИ СЛИВЕН средно/основно

103 6.2.2024 29.2.2024 1 СТРУГАР СЛИВЕН средно

104 12.2.2024 29.2.2024 2 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно

105 12.2.2024 29.2.2024 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

110 8.2.2024 29.2.2024 3 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно

111 8.2.2024 29.2.2024 1 НАЧАЛНИК СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ СЛИВЕН средно

115 12.2.2024 15.3.2024 5 КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

116 12.2.2024 1.3.2024 1 РЕЦЕПЦИОНИСТ СЛИВЕН средно английски език

117 12.2.2024 1.3.2024 2 ТЕХНИК-МЕХАНИК СЛИВЕН средно английски език

119 12.2.2024 15.3.2024 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно

120 12.2.2024 15.3.2024 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН средно

121 12.2.2024 15.3.2024 2 ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ СЛИВЕН средно

122 13.2.2024 1.3.2024 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

126 13.2.2024 29.2.2024 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше офис пакет

130 14.2.2024 29.2.2024 2 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно

131 14.2.2024 29.2.2024 2 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

133 14.2.2024 19.3.2024 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

134 14.2.2024 15.3.2024 3 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно

135 14.2.2024 15.3.2024 2 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

136 15.2.2024 15.3.2024 1 ПРОДАВАЧ- КОНСУЛТАНТ КРУШАРЕ средно

137 15.2.2024 29.2.2024 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН средно счетоводни продукти

139 15.2.2024 15.3.2024 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН средно/висше счетоводни продукти

146 19.2.2024 15.3.2024 1 ВОДАЧ, ЕЛEКТРОКАР СЛИВЕН средно

152 1.3.2024 29.2.2024 1 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА СЛИВЕН висше

153 20.2.2024 1.3.2024 1 ДЪРВОДЕЛЕЦ СЛИВЕН средно

156 20.2.2024 29.2.2024 1 УЧИТЕЛ ЦОУД 5-7 КЛАС КЕРМЕН висше

158 21.2.2024 29.2.2024 1 СПЕЦИАЛИСТ СЛИВЕН средно

159 21.2.2024 8.3.2024 1 ЕЛЕКТРОМОНТЬОР СЛИВЕН средно

160 22.2.2024 8.3.2024 1 ХИГИЕНИСТ СЛИВЕН основно/средно

161 22.2.2024 8.3.2024 1 ОТЧЕТНИК СЧЕТОВОДСТВО СЛИВЕН средно/висше

166 5.3.2024 29.2.2024 1 РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ СЛИВЕН висше

170 27.2.2024 22.3.2024 2 МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ СЛИВЕН средно

171 25.2.2024 6.3.2024 1 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно/основно

173 1.3.2024 20.3.2024 1 ПСИХОЛОГ СЛИВЕН висше