Сливен. Новини от източника. Последни новини

Фолклорен фестивал събра деца от училища от Област Сливен

, Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 месец | 326

Festival

След първото си издание през 2019 г., Областният фолклорен фестивал „Смело сърце“, се завръща през тази година. Второто издание се организира от Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ в село Тополчане, в партньорство с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ - Сливен.

Над 150 деца от седем училища от Област Сливен днес си дават среща на фолклорния форум, който се провежда в двора на училището в Тополчане.

Целта на инициативата е да осъществи превенция на противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните, да открие и открои творческите заложби на децата. Тя е с конкурсен характер. Участниците се състезават в три категории - танцови формации, групови изпълнения и индивидуални изпълнители. Всеки ученик ще получи грамота за участие. Фестивалът продължава през целия ден.

Снимки