Сливен. Новини от източника. Последни новини

МКБТХ - Сливен: 125 безработни лица бяха обхванати в целенасочени дейности по превенция на трафика на хора с цел принудителен труд

, Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 месец | 256

Obuchenie

Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен, съвместно с Дирекция „Бюро по труда”, обхванаха 125 безработни лица в неравностойно положение на пазара на труда, в рамките на целенасочени дейности по превенция на трафика на хора с цел принудителен труд.

Чрез организиране на четири фокус групи и участие на МКБТХ – Сливен в трудова борса, безработните лица бяха информирани за рисковете от въвличане в трафик на хора и механизмите за манипулиране и контролиране на пострадалите лица.

Постави се акцент върху незаконното трансгранично наемане на хора, чрез примамливи обяви за сезонна или временна заетост.

За да се предпазят от трафик на хора и експлоатация, независимо дали използват услугите на посредник или заминават по препоръки от близки или познати, преди да заминат търсещите работа трябва да имат предвид няколко фактора.

Да не се доверяват на съмнителни обяви и предложения за работа с много високо заплащане за нискоквалифициран труд, да проучат добре посредника, агенцията, фирмата или работодателя, които осигуряват временна работа.

Списък с лицензираните трудови посредници има на сайта на Агенцията по

заетостта. Съмнителни обяви за работа могат да бъдат проверени предварително от операторите на Националната телефонна линия за борба с трафика на хора – 00 359 800 20 100. Предварително трябва да бъде подписан договор на език, който работникът разбира. Не бива да се позволява личните документи на търсещите заетост да бъдат задържани от посредник, работодател или друго лице. Преди да заминат, добре е работниците да имат в себе си контактите на българското посолство в страната, в която отиват. Винаги могат да потърсят съдействие от местната полиция, дори да нямат документи.

Ако предварителните обещания се разминават с реалните условия на труд, заплащането е малко, не получават пари или връщат дълг на посредника или работодателя, страхуват се, тормозени са, върху тях се упражнява насилие и не могат да си тръгнат, хората трябва незабавно да потърсят помощ на тел. 112 или на Националната телефонна линия за борба с трафика на хора 00 359 800 20 100.

Според последни данни на Европейската комисия, трафикът на хора с цел трудова експлоатация е засегнал 28 % от регистрираните жертви в рамките на Европейския съюз. Жертвите са експлоатирани в секторите на селското и горското стопанство, строителството, промишленото производство, ресторантьорството, хотелиерството, развлеченията, полагането на грижи, почистването и обслужването в домакинствата, рибарството, търговията на дребно и транспорта.