Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването на 09.07.2024 г. в кв. Речица

, Калина Янева (ВиК Сливен)

Излъчване: ВиК-Сливен | България | преди 5 дни | 255

ВиК – Сливен

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с ремонтни дейности по ул. „Латинка“, част от обект: “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен”, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“,

ще бъде прекъснато водоподаването на 09.07.2024 г. (вторник):

- в кв. Речица от 09:00 ч. до 17:00 ч.

При възникнали непредвидени ситуации, които налагат удължаване срока на работните дейности повече от 12 часа, ВиК Сливен ще осигури алтернативно водоснабдяване на засегнатия район.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД, съфинансиран от Европейския съюз.